Afschaffing Verklaring arbeidsrelatie

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Afschaffing Verklaring arbeidsrelatie

Afschaffing Verklaring arbeidsrelatie

De zogenoemde Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor zzp’ers verdwijnt. De Eerste Kamer stemde voor afschaffing per 1 mei, met een overgangsfase van 1 jaar. Tot 1 mei 2017 geldt een implementatietermijn. Opdrachtgevers als PlusZorg en opdrachtnemers hebben dan de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen. In deze periode houdt de Belastingdienst wel toezicht, maar vooral in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze en het bieden van een helpende hand. Er geldt wel een inspanningsverplichting.

De VAR wordt volgens de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangen door modelovereenkomsten. Die moeten zzp’ers en bedrijven meer duidelijkheid en zekerheid geven. Bij een VAR kunnen mensen op papier werken als zzp´er terwijl ze in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn (‘schijnzelfstandig’). Dat is lastig te controleren voor de Belastingdienst en financiële gevolgen zijn altijd voor de zzp’er.

In plaats van een VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee hebben zij zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. PlusZorg heeft zelf een modelovereenkomst opgesteld en is momenteel in afwachting van de Belastingdienst. Zodra we hier antwoord op hebben gekregen, zullen alle zzp’ers waar momenteel een overeenkomst mee gesloten is hiervan op de hoogte gebracht worden. Tot die tijd blijven de overeenkomsten die zijn afgesloten van kracht en rechtsgeldig.

We krijgen verschillende berichten van zzp’ers over de aanstaande wijzigingen. Momenteel hebben we echter ook nog niet alle informatie in handen. Veel hangt hierin af van de berichtgeving van de Belastingdienst zelf. Om die reden verwijzen we voorlopig naar de site van de Belastingdienst voor meer informatie over de afschaffing van de VAR en de invoering van de wet DBA.