IK-BEN-boeken voor thuiswonende mensen met dementie

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

IK-BEN-boeken voor thuiswonende mensen met dementie

PlusZorg kwam onlangs in gesprek met Suzanne Hakkesteegt, ontwikkelaar van het IK-BEN-boek, een door familie eenvoudig te maken en uit te breiden boek over het leven van het familielid met dementie.

 

“Het idee voor het IK-BEN-boek ontstond toen mijn moeder in 2015 vanwege dementie moest verhuizen naar zorgcentrum Savelberg.” (RED Savelberg is onderdeel van onze partner Zorgpartners Midden-Holland). “Mijn moeder gebruikte thuis al vaak foto’s om haar beeld van haar eigen verleden scherp te houden. Dus toen zij in het zorgcentrum niet meer in staat was om aan verzorgers en medebewoners begrijpelijk daar over te vertellen heb ik, samen met mijn zus en vader, ‘plaatje-praatje’ pagina’s gemaakt rond een aantal voor mijn moeder kenmerkende thema’s, zoals familie, school, kinderen en kleinkinderen, hobby’s, etcetera.”

“Als vormgever van beroep besteedde ik bij de opmaak van de pagina’s extra aandacht aan de leesbaarheid van teksten en herkenbaarheid van foto’s. De ‘plaatje-praatje’ pagina’s printte ik dan op A4-papier, lamineerde deze ter bescherming tegen vocht en vuil, voorzag ze van vier boorgaten en deed ze in een ringband met een persoonlijke cover. Deze legden wij vervolgens duidelijk zichtbaar in de gezamenlijke huiskamer zodat iedereen, verzorgenden én bezoekers, makkelijk aanleiding vond om een praatje met mijn moeder te maken.”

“Dit boek was zo’n groot succes dat de directie van het zorgcentrum zich afvroeg hoe we voor alle bewoners zo’n boek zouden kunnen realiseren. In samenwerking met zorgcentrum Savelberg ontstond daardoor de IK-BEN-boek Kennismakingsmap.”

PlusZorg heeft als thuiszorgorganisatie belangstelling voor dit concept en onderzoekt de komende tijd met Suzanne hoe we het IK-BEN-boek  voor onze cliënten in de thuissituatie voor mensen met dementie een waardevol middel kunnen laten zijn.

Meer over het IK-BEN-boek kunt u lezen op ikbenboek.nl