Cliëntenraad PlusZorg

Cliëntenraad

Pluszorg helpt u om thuis te kunnen blijven wonen, ook als u meer zorg en begeleiding nodig heeft. Met persoonlijke aandacht voor uw behoeften en wensen. Daarom zijn we benieuwd hoe u de zorg en begeleiding thuis ervaart. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten binnen de organisatie. Het is een onafhankelijk orgaan dat het management van Pluszorg adviseert over de zorgverlening aan cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die gevraagd, maar ook ongevraagd advies uitbrengen aan het management. Om goed contact te houden met cliënten doet de cliëntenraad telefonische evaluaties, waarbij cliënten worden gevraagd naar hun ervaringen en wensen op het gebied van zorg en begeleiding. Ieder jaar leveren deze evaluaties weer veel waardevolle informatie op. Op basis hiervan gaan de cliëntenraadsleden in gesprek met het management en maken ze afspraken over de manier waarop verbetering kan worden bereikt. De cliëntenraad houdt altijd het belang van alle cliënten in het oog. Het gaat dus niet om individuele klachten of opmerkingen.

Heeft u interesse in de cliëntenraad of wilt u nadere informatie? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar Leonie Kooman, ambtelijk ondersteuner van de cliëntenraad: leonie.kooman@fundis.nl.