Cliënttevredenheidsonderzoek 2015

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Cliënttevredenheidsonderzoek 2015

Cliënttevredenheidsonderzoek 2015; Clienten geven PlusZorg gemiddeld een 8.6 voor de geleverde zorg!

85 % van de respondenten hebben de kennismaking met PlusZorg als erg prettig ervaren en waardeerden de snelle inzet van zorg. Cliënten voelen zich erg serieus genomen en ervaren ruimte om hun eigen wensen kenbaar te maken. Ze doen dit veelal in contact met hun eigen accountmanager of via de medewerker rechtstreeks.  Clienttevredenheid 2015

Cliënten hebben veelal het gevoel dat er een klik is met de deskundige medewerkers van PlusZorg. Zorg draagt bij de meesten bij aan het langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ze ervaren het als prettig dat PlusZorg goed telefonisch bereikbaar is. Per mail of via de site wordt minder contact gezocht. Tevens gaven enkele cliënten aan dat ze meer duidelijkheid zouden willen over welke medewerkers er beschikbaar zijn. We gaan er het komende jaar aan werken hoe we bij nieuwe zorgaanvragen aan deze behoefte zorgvuldig tegemoet kunnen komen.

Enkele cliënten gaven aan dat ze liever eerder de factuur hadden willen ontvangen over de geleverde diensten. Gezien het administratieve proces is dit lastig in te regelen. We kunnen wel in de communicatie erop toezien dat dit zowel in de huisbezoeken als in de zorgovereenkomst vermeld staat.