Deel bezuinigingen verpleeghuiszorg geschrapt

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Deel bezuinigingen verpleeghuiszorg geschrapt

Van Rijn heeft deel bezuinigingen verpleeghuiszorg geschrapt. In totaal is er voor een half miljard aan bezuinigingen van de baan.

De geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan. Dat maakt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bekend. Van Rijn wil dat nu alle aandacht uitgaat naar liefdevolle zorg en trotse medewerkers in verpleeghuizen. Om op die manier de zorg voor onze ouderen verder te verbeteren.

Van Rijn: “De zorg voor onze ouderen en gehandicapten en het werk van hun verzorgenden zijn zeer waardevol. Zij verdienden onze volle steun. Daar gaan we door met de investeringen die vorig jaar zijn ingezet en zetten we een punt achter de bezuinigingen op de langdurige zorg. We hebben de laatste jaren veel veranderd. Zodat de ondersteuning thuis past bij wat mensen nodig hebben. Zodat de wijkverpleegkundige de zorg thuis kan geven die zij nodig vindt. En de verpleeghuiszorg kan beter en moet dus beter. Tegelijk moest de zorg ook financieel weer gezond worden. Dat is gelukt: de zorg is klaar voor de toekomst. Nu het weer beter gaat met Nederland moeten onze ouderen en gehandicapten dat natuurlijk merken. De besparing van een half miljard gaat daarom niet door. We zijn klaar met bezuinigen en klaar voor de toekomst.”

Niets eraf, 210 miljoen erbij

Vorig jaar schrapte Van Rijn ook al een bezuiniging van 45 miljoen op de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2016. In plaats daarvan startte hij een forse investering in de verpleeghuizen. Dit jaar is daar een bedrag van 140 miljoen euro extra voor beschikbaar. In de jaren daarna loopt dit bedrag op tot structureel 210 miljoen euro extra.

Versterk niet alleen het eind van de keten

Vooropgesteld dat het terugdraaien van de bezuinigingen een goede ontwikkeling is, blijft het een sigaar uit eigen doos. Het geld wat in eerste instantie ‘afgenomen’ is komt nu alsnog weer beschikbaar. De economie trekt aan, de staatskas loopt weer gestaag op nu er meer mensen aan het werk kunnen. De overheid is minder geld kwijt aan uitkeringen en krijgt meer inkomsten uit het innen van belastingen. Een grote kwetsbare groep blijft echter onverminderd in dezelfde omstandigheden thuis wonen en blijft afhankelijk van zorg en begeleiding aan huis. Met het ophogen van de entree in de verpleeghuis zorg, wordt de groep die thuis zorg en begeleiding nodig heeft groter. De intramurale zorgvraag neemt in zwaarte toe en daarmee is het goed dat de bezuiniging terug gedraaid wordt. Hiermee kan de benodigde kwaliteitsslag in kwaliteit en kwantiteit van het personeel en de leef- en woonomstandigheden aangepakt worden.

Begin bij de wortels en werk dan omhoog

Het zijn de mensen die met een zorgvraag die ingeschaald worden in een zorgzwaartepakket 1 tot en met 4 die thuis blijven wonen. Deze groep neemt dus in absolute aantallen toe. We merken zienderogen dat het aantal zorgvragers toeneemt en tegelijk ook de diversiteit van de zorgvraag. We zien dat de zorgvraag bij aanvang klein is, maar over de tijd heen in omvang en in zwaarte toeneemt. Tegelijk zien we dat naarmate wij in een eerder stadium ingeschakeld worden, de zorgvraag over de tijd minder snel in zwaarte toeneemt. Door in een vroeg stadium lichte zorgvragen te ondersteunen wordt de toeleiding naar duurdere vervolgzorg uitgesteld. Hiermee blijven over de gehele periode gezien de kosten lager.

PlusZorg kan al ingezet worden vanaf 2 uur aangesloten en langer. ANS van PlusZorg is aan de basis geschikt om de zorg te starten. Er wordt een vertrouwensband gemaakt op een laagdrempelige manier. Naarmate het vertrouwen er is, zien we dat de cliënt langzaam aan ook begint in te zien dat PlusZorg er is ter ondersteuning van in plaats van het afnemen het zelfstandig kunnen wonen en leven. De overgang naar zwaardere Thuiszorg op maat naarmate iemand meer hulpbehoevend is kan hiermee geleidelijker ingezet worden. Dit stuit op minder weerstand en daarmee minder confrontaties. Neem voor meer informatie over ANS en Thuiszorg op maat contact met ons via 088 – 42 60 600 of via onderstaande contactbutton.