scrolltotop
Dementiezorg

Dementie zorg

PlusZorg is gespecialiseerd in het zorgen voor en begeleiden van mensen met (beginnende) dementie in de thuissituatie.

Dementiezorg

De diagnose (beginnende) dementie is vaak beangstigend, zowel voor de cliënt als de omgeving. Iemand, snel of geleidelijk, zien veranderen in gedrag of omgang is moeilijk.

Voor degene met dementie is vaak het eigen vertrouwde huis nog steeds de prettigste plek om te zijn. De gang naar de slaapkamer of keuken zijn bijvoorbeeld vaste routes, waar alles staat is automatisme. Maar wat als de dagelijkse routine moeilijker, of soms zelfs gevaarlijk, wordt?

Zorg en begeleiding bij (beginnende) dementie

PlusZorg is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met (beginnende) dementie in de thuissituatie. Wij leveren belevingsgerichte begeleiding om de dagelijkse gang van zaken thuis op orde te houden. De begeleiders van PlusZorg zijn geschoold en ervaren in het begeleiden van mensen met geheugen- en oriëntatie problemen. De begeleiding wordt gedaan door een vaste medewerker of een vast team. Enkele voorbeelden:

  • Voorbereiden op een structurele dagbesteding
  • Structuur/dagritme in de thuissituatie aanbrengen
  • Eten koken en/of aanwezig zijn bij de maaltijd
  • Bijdragen aan een zinvolle dagbesteding in de vorm van voorlezen, creatief bezig zijn of samen er op uit, behoren tot de mogelijkheden

De invulling van de begeleiding maken wij samen aan de hand van een persoonlijk gesprek.

Meer weten?
PlusZorg adviseert u graag over de mogelijkheden. Wij bieden begeleiding rond dementie van 2 uur aaneengesloten tot 24 uur per dag 

Bent u mantelzorger?
PlusZorg begrijpt dat de zorg voor een dierbare met dementie zwaar en vaak verwarrend kan zijn. De situatie verandert mogelijk continue en vraagt veel flexibiliteit van u, zowel in gedrag als denkwijze. In een (langdurige) zorgrelatie met een naaste, kan het belangrijk zijn de situatie met een professional te delen. Niet alleen om zelf wat lucht te krijgen, maar ook om in gesprek met een deskundige nieuwe inzichten op te doen.

Hoe zit het financieel?
Voor (een deel van) de kosten voor begeleiding bij (beginnende) dementie kunt u vanuit de gemeente of zorgverzekering wellicht aanspraak op financiering maken. PlusZorg biedt ook (aanvullend) particuliere dementie zorg <lees meer>

 

Neem contact op

Ervaringen over Dementiezorg

De medewerkers behandelden mijn moeder zeker met respect. Ze kreeg de zorg van twee vaste medewerkers en dat was prettig voor mijn moeder, omdat ze een speciale vorm van dementie heeft, waarbij het vaste aspect belangrijk is. Mijn moeder vond de zorg niet echt nodig, maar als de medewerkers er waren dan vond mijn moeder het toch wel leuk. Ze deden dan vaak dingen die mijn moeder leuk vond, zoals naar de stad gaan. Ik vond de zorg wel goed, maar mijn moeder stond hier sceptisch tegenover. Ik vond dat de medewerkers wel weten hoe ze om moeten gaan met dementie en er is ook goed uitgezocht welke medewerker er het best bij mijn moeder paste. Verder werd er wel goed beschreven hoe de dag verlopen was.

Anoniem via Zorgkaart Nederland

Neemt de dienst "Dementie zorg" af

De medewerkster die hier kwam was heel bijzonder en prettig in de contacten. Door het plotselinge overlijden van mijn man was zij helaas heel kort hier. Zij was bijzonder hartelijk voor mijn man en ik waardeerde dat wel. Zodra ik een afspraak maakte werd dat overlegd en dat verliep bijzonder prettig. Zij was gespecialiseerd en bezat de kwaliteiten die wij nodig hadden. Ik had daar speciaal om gevraagd. Mijn man wilde graag zelfstandig blijven, maar het ging niet meer. Hij had daar problemen mee, maar later had hij er begrip, ieder mens is anders.

Anoniem via Zorgkaart Nederland

Neemt de dienst "Dementie zorg" af

De organisatie voorziet in de behoefte van mijn vader. Mijn moeder is dementerend en kan niet alleen blijven. De zorgverleenster blijft bij mijn moeder en activeert haar. Als ik bel is er gelijk iemand. Mijn contactpersoon is altijd bereikbaar en ik heb ook contact met de zorgverleenster, telefonisch of via de mail. Ik vind het prima dat steeds dezelfde medewerkster komt. Ze sluit aan op wat mijn moeder kan en wil. Het contact tussen de vorige medewerkster en mijn moeder verliep niet goed, het klikte gewoon niet. Maar met de huidige medewerkster loopt het goed. De snelheid van wisseling van medewerker waardeer ik zeer. De instelling nam het gesprek met de eerste hulpverlener over, zodat ik dat zelf niet hoefde te doen. Dat vond ik prettig. Soms mis ik bij medewerkers specialistische kennis over dementie. Op veranderingen wordt goed gereageerd, als er iets is met het gehoorapparaat van mijn moeder wordt dat gelijk opgepakt.

Anoniem via Zorgkaart Nederland

Neemt de dienst "Dementie zorg" af

‘We dachten dat we wel wisten hoe we om moesten gaan met moeder, maar door Judith en Jord hebben we enorm veel geleerd over dementie en manieren om met haar te communiceren. Ze waren geduldig, maar wisten ook moeder zover te krijgen dat ze goed meewerkte en plezier had in de activiteiten die ze met haar deden, Het was fijn dat het zo kon in de tijd dat zij niet naar de dagopvang kon.’

Meneer en mevrouw Pom, Zoetermeer

Neemt de dienst "Dementie zorg" af