Eén op de tien mist sociaal netwerk voor zorg en ondersteuning.

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Eén op de tien mist sociaal netwerk voor zorg en ondersteuning.

Eén op de tien mist sociaal netwerk voor zorg en ondersteuning als dat nodig is. Bij ouderen en mensen met beperkingen is dit zelfs één op de vijf.

Dit zijn de belangrijkste voorlopige conclusies uit een langlopend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Om zicht te krijgen op (de veranderingen in) het ontvangen van zorg en ondersteuning in Nederland brengt het SCP met het Onderzoek Zorggebruik (OZG) gegevens bijeen over de hulp die mensen om gezondheidsredenen ontvangen. Deze dataset verzamelt het SCP samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Mensen kunnen vanwege problemen met hun gezondheid voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen. In de publicatie wordt een overzicht gegeven van de door zelfstandig wonende mensen ontvangen zorg en ondersteuning in 2014. Het gaat dan om hulp bij het huishouden, hulp bij persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding. Medische hulp valt daar dus niet onder. Klik hier voor de online publicatie van het rapport op de website van het SCP.

Hieronder staan twee platen uit de publicatie. Ze geven een goed beeld welke vormen van hulp en ondersteuning er worden afgenomen en door welke leeftijdsgroepen dat gedaan wordt. Hoewel de jongere mensen aangeven meer mogelijkheden te hebben om hulp uit hun directe omgeving te krijgen, is het niet zo dat ze deze ook daadwerkelijk van hun naasten willen ontvangen. Voor de 75-plussers echter geldt dat zij die aangeven dat zij hulp en ondersteuning niet uit hun directe omgeving kunnen verwachten, maar dat juist wel graag zouden willen.

Figuur ontvangers van zorg en ondersteuningFiguur ontvangers van zorg en ondersteuning_2

PlusZorg biedt een direct toegankelijke en betaalbare oplossing in de vorm van ANS van PlusZorg. ANS biedt hulp, ondersteuning en gezelschap waar, wanneer en vooral hoe u het wilt. ANS draagt bij aan zelfstandigheid en kan bijna alles. Een assistent die praktische hulp biedt en/of invulling geeft aan bijzondere verzoeken. De vraag ligt bij u: waar heeft u behoefte aan? U stelt de vraag en PlusZorg maakt de match. Na de persoonlijke intake zoeken wij voor u de ANS die bij u past, want het gaat immers ook om de klik.

Klik hier voor meer informatie en neem contact op met een van de accountmanagers over de mogelijkheden van ANS van PlusZorg.