Hoe tevreden zijn de medewerkers van PlusZorg?

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Hoe tevreden zijn de medewerkers van PlusZorg?

Zo trots als een pauw zijn wij op onze medewerkers en zij gelukkig ook op (werken bij) ons! Uit het medewerkerstevredenheid onderzoek dat we in het voorjaar 2019 hebben uitgezet blijkt niet alleen 87,5% (zeer) positief over werken blij PlusZorg, maar zou 89,3% ons ook nog aanbevelen bij familie en vrienden als werkgever.

Het algemene eindcijfer: een mooie 8.7

Niet alleen leuk om te horen, maar ook belangrijk om dit hoge cijfer hoog te houden. Immers is dat ook goed voor onze cliënten. Lekker in ons vel zitten en trots zijn op elkaar en op PlusZorg als organisatie, daar gaan we voor. Door proberen te leren van onze successen en te verbeteren en innoveren waar mogelijk.

Hierbij hechten we veel waarde aan de feedback van onze medewerkers. De input van het onderzoek zullen we natuurlijk wederom mede gebruiken om de juiste keuzes te maken op deze thema’s.

Lees in de terugblik van 2018 meer over de initiatieven die we eerder namen n.a.v. feedback van onze medewerkers.

Ook bij PlusZorg werken? Bekijk onze vacatures hier