Tevreden of klacht

Klacht

Tevreden of klacht

Bent u als cliënt van PlusZorg tevreden over ons dan kunt u dat anderen, die wellicht op zoek zijn naar een organisatie als de onze, hier laten weten.

Opmerking of klacht

Wij raden u aan om een vraag, opmerking of klacht in eerste instantie met PlusZorg te bespreken. Wellicht kunnen wij samen met u de situatie verbeteren. U kunt van ons verwachten dat wij serieus op uw vraag, opmerking of klacht ingaan.

Indien u (liever) met een onafhankelijk persoon wilt  spreken neemt u dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris via (uitsluitend voor cliënten van PlusZorg) via:

Telefoon: 06- 25 06 79 56

E-mail: klachten@pluszorg.nl

Post: Postbus 571, 2800 AN Gouda – t.a.v. de klachtenfunctionaris

Het verschil tussen formele- en informele klachten

Zoals in de ‘Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg’ (WKKGZ) is vastgelegd, streeft PlusZorg ernaar klachten zoveel mogelijk in een goed gesprek, dus informeel, met elkaar op te lossen. Lukt dit niet, of wilt u een ‘oordeel’ ofwel een uitspraak over de klacht, dan kunt u een ‘formele klacht’ indienen. Formele klachten dienen in ieder geval schriftelijk ingediend te worden. Ook hierbij kunt u ondersteuning krijgen van de klachtenfunctionaris van PlusZorg.

Formele klachten worden in behandeling genomen door de directeur van PlusZorg, die een uitspraak over de klacht zal doen. De directeur voert hierbij onderzoek uit naar de aard van de klacht en kan zich hierbij laten bijstaan door inhoudelijk deskundigen. Bij de behandeling van formele klachten houdt de directeur zich aan de gestelde termijnen uit de klachtenregeling Fundis-bedrijven.