Kortdurend verblijf zorginstelling per 2017 in basispakket

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Kortdurend verblijf zorginstelling per 2017 in basispakket

Kortdurend verblijf zorginstelling per 2017 in basispakket. De zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, het zogeheten eerstelijns verblijf, wordt per 1 januari 2017 betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Hierdoor komt er meer duidelijkheid voor patiënten en zorgverleners en sluit de zorg beter aan op de individuele wensen van patiënten.  Dat schrijft minister Edith Schippers ook namens staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment geldt hiervoor nog een tijdelijke subsidieregeling.

Minister Schippers: ‘Mensen die bijvoorbeeld uit het ziekenhuis komen en tijdelijk even niet naar huis kunnen, moeten op goede opvang en verzorging kunnen rekenen. Het is cruciaal dat dit goed wordt geregeld. Zo voorkomen we dat mensen  onnodig lang in een ziekenhuis hoeven te blijven’.

Eerstelijns verblijf

Door het eerstelijns verblijf per 2017 vanuit de Zorgverzekeringswet te financieren, wordt het voor de zorgverzekeraar mogelijk om deze zorg in te kopen. De patiënt krijgt daardoor de zorg op het juiste moment, op de juiste plaats. Bij het eerstelijns verblijf herstellen (vaak oudere) patiënten tijdelijk in bijvoorbeeld een huisartsenhospitaal of verpleeghuis omdat het onverantwoord is om al naar huis te gaan.  Dit kan vanuit het ziekenhuis wanneer het bijvoorbeeld na een heupfractuur onverantwoord is om al naar huis te gaan, maar ook vanuit de thuissituatie als vanwege een achteruitgang in de gezondheidssituatie een kortdurende opname nodig is. Door dit goed te regelen wordt eraan bijgedragen dat mensen niet onnodig op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis terecht komen of onnodig lang in het ziekenhuis blijven.

Goede ontwikkeling voor patiënt

Dat het kortdurend verblijf zorginstelling per 2017 in basispakket opgenomen wordt vinden we vanuit PlusZorg een stap in de goede richting vanuit patiëntperspectief. De overgang vanuit een ziekenhuis naar huis kan hiermee geleidelijk  ingezet worden. De inzet van zorg in de thuissituatie kan hiermee aanzienlijk terug gebracht worden. De patiënt heeft hierdoor sneller weer de mogelijkheden om de normale gang van zaken thuis te hervatten. Daar waar nodig kan teruggevallen worden op (reguliere) thuiszorg en ondersteuning. PlusZorg levert thuiszorg op maat en kan ingezet worden voor zorgmomenten van 2 uur aangesloten en langer. De zorg kan ieder gewenst moment van start gaan en worden stop gezet.