Kosten

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Wanneer u thuiszorg op maat nodig heeft denkt u misschien niet direct aan de kosten. Of misschien juist wel? Wat de kosten (zullen) zijn is afhankelijk van meerdere factoren. Zo spelen hoeveelheid en soort zorg bijvoorbeeld een rol. Mogelijk heeft u daarnaast recht op vergoeding voor (een deel van) de kosten.

Hieronder hebben wij enkele voorbeelden van vormen van financiering voor thuiszorg op maat voor u opgeschreven. Indien u vragen heeft neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u om (aanvullend) advies te vragen aan bijvoorbeeld uw huisarts, transferverpleegkundige (bij/na ziekenhuisopname) of wijkverpleegkundige, zij kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden rond thuiszorg op maat.

Particulier

PlusZorg biedt (aanvullend) particuliere thuiszorg op maat. De kosten zijn afhankelijk van uw specifieke zorgvraag. Voor een deel van de zorgkosten kunt u daarnaast vanuit de overheid of zorgverzekering wellicht aanspraak op financiering maken. PlusZorg kan u informeren over de mogelijkheden en/of u doorverwijzen naar de juiste instantie.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wanneer u blijvend intensieve zorg nodig heeft kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wlz. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Het CIZ levert echter geen zorg. Het aanvragen van een indicatie gebeurt meestal door een zorgprofessional, vaak de wijkverpleegkundige, maar kunt u ook zelf. Lees meer over de WLZ Indien u een voorkeur heeft voor een zorgaanbieder dan kunt u dat aangeven in uw aanvraag voor zorg vanuit de Wlz. PlusZorg biedt geïndiceerde zorg niet direct aan, maar wel in onderaanneming van verschillende grote thuiszorgorganisaties in de regio. Neem contact met ons op indien u hier vragen over heeft.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo is een regeling die zelfstandig wonenden kan helpen om zo prettig mogelijk zelfstandig te blijven leven. Deze vorm van ondersteuning is niet medisch en betreft geen persoonlijke verzorging. Met andere woorden; bij deze vorm van ondersteuning is het niet noodzakelijk om fysiek contact te hebben met de cliënt, zoals wassen of toedienen van medicijnen. Wat biedt de Wmo dan wel? Als u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wmo, dan kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van huishoudelijke hulp. De Wmo kan ook voorzien in het verstrekken van apparatuur, zoals een traplift of scootmobiel, die ervoor zorgen dat u zo lang als mogelijk mobiel blijft.

Sinds 2015 dient u de aanvraag voor ondersteuning vanuit de Wmo in te dienen bij uw eigen gemeente. Dit kan schriftelijk of via hun website. In sommige gemeenten kunt u ook bellen en helpen de medewerkers u door de aanvraag direct voor u in te vullen. Na het invullen van de aanvraag, vindt het keukentafelgesprek plaats. De Wmo-consulent van de gemeente komt dan persoonlijk bij u langs. Uit dit bezoek moet blijken of u recht heeft op zorg. Van dit bezoek wordt een verslag gemaakt dat u ondertekent. Doorgaans duurt het zes weken na aanvraag, voordat dit gesprek plaatsvindt. Sinds juni 2016 heeft PlusZorg een contract gesloten met al haar omliggende gemeenten (klik hier voor een compleet overzicht). U kunt tijdens het keukentafelgesprek aangeven dat u de zorg bij PlusZorg wilt afnemen.

Indien u in aanmerking komt voor ondersteuning of begeleiding, dan heeft u twee mogelijkheden om hier invulling aan te geven:

  • Zorg in Natura (een vast bedrag per maand): De gemeente regelt de financiën, u heeft hier geen omkijken naar
  • Persoonsgebonden Budget (PGB, zie hieronder): U beheert zelf uw eigen financien.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Mocht het zo zijn, dat uit uw aanvraag bij de gemeente blijkt, dat uw hulpvraag een medische oplossing nodig heeft, dan wordt uw dossier overgedragen aan de zorgverzekeraar. Om vast te stellen of er recht is op ondersteuning vanuit de zorgverzekering, wordt u verzocht contact op te nemen met de wijkverpleegkundige die onder contract staat bij de zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige zal na overleg bepalen of er recht bestaat op zorg en/of begeleiding vanuit de Zvw. Heeft u recht op zorg, dan krijgt u hiervoor een indicatie op basis waarvan u zorg kunt inkopen. Voor de vaststelling van deze zorg, is het belangrijk dat u de specifieke voorwaarden vooraf bespreekt met de zorgverzekeraar.

De Zvw geeft aan op welke medisch noodzakelijke zorg iemand recht heeft. De zorgverzekeraar werkt vervolgens de nadere voorwaarden uit in hun (basis-) zorgverzekeringspolis. Voor een deel van de zorgkosten kunt u wellicht vanuit uw zorgverzekering aanspraak op financiering maken. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverzekering.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Bij PlusZorg kunt u thuiszorg op maat of begeleiding inkopen met een PGB vanuit de Wmo, de Zvw en de Wlz. Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor een PGB. Met dit PGB koopt u zelf uw eigen zorg in. De keuze van de organisatie waar u de zorg inkoopt, bijvoorbeeld PlusZorg, ligt dan bij u. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van de rekeningen. Lees meer over het (aanvragen van een) PGB. 

Wilt u vrijblijvend advies?

Wilt u meer weten over financieringsmogelijkheden en/of de mogelijkheden van (aanvullende) particuliere thuiszorg op maat in uw situatie? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek en/of advies.