Palliatieve zorg België mogelijk buiten terminale fase

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Palliatieve zorg België mogelijk buiten terminale fase

In België wordt hard gewerkt aan een wijziging van de wet waarin wordt bepaald dat Palliatieve zorg moet niet enkel toegediend kan worden in de terminale fase. Voortaan moet dit ook kunnen gebeuren in functie van de zorgnoden van iemand met een levensbedreigende ziekte, los van de levensverwachting.

De Kamercommissie Volksgezondheid heeft unaniem een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd. De tekst moet nog groen licht krijgen van de plenaire Kamer. Volgens de bestaande wetgeving uit 2002 heeft een patiënt slechts in de terminale fase van een levensbedreigende ziekte recht op palliatieve zorg. Dat is de “verlichtende” of “verzachtende” totaalzorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Verscheidene partijen hadden voorstellen ingediend om aan die regel te sleutelen. Uiteindelijk werd de commissie het eens over zowel een verbreding als verdieping van de wettekst.

Verruiming van de wet

De verruiming van de definitie houdt in dat palliatieve zorg mogelijk moet zijn in functie van de zorgnoden van een patiënt met een levensbedreigende ziekte, ongeacht de levensverwachting. Daarbij wordt dus afgestapt van de terminale fase van drie maanden.

Verbreding van de wet

Daarnaast wordt ook het spirituele en existentiële aspect van de zorg in de definitie opgenomen. De palliatieve equipes in de thuiszorg en het ziekenhuis kunnen dat aspect dan ook in hun gesprekken aan bod laten komen, aldus Van Hoof. Ook hierbij is het loslaten van de terminale fase van belang, want door de beperking tot drie maanden werd immers vaak teruggevallen op het fysische aspect.

Situatie Nederland

In Nederland wordt Palliatieve of terminale zorg ingezet na het afgeven van een indicatie, een zogenoemde indicatie Palliatieve Terminale Zorg (PTZ). Een PTZ-indicatie is bedoeld om mensen met een levensbedreigende ziekte in de laatste levensfase die zorg te kunnen bieden die de patiënt en zijn directe omgeving zoveel mogelijk ontlast. Uitgangspunt hierbij is dat mensen die zich in de laatste fase van hun leven bevinden, in hun eigen omgeving en in de kring van hun naasten en dierbaren moeten kunnen overlijden, voor zover mogelijk en verantwoord.

Met deze indicatie kunnen de patiënt en zijn naasten gebruik maken van meerdere zorgmomenten op een dag, nachtzorg, en een oppasfunctie. Oppasfunctie houdt in dat een verzorgende of verpleegkundige (afhankelijk van het niveau dat noodzakelijk is) meerdere uren achter elkaar bij de patiënt is. Op deze wijze kan de mantelzorger even iets anders gaan doen of even gaan rusten. Er zijn geen signalen bekend dat de wetgeving in Nederland op korte termijn op dit punt gaat veranderen.

Visie PlusZorg

Dat de palliatieve zorg in België mogelijk buiten terminale fase geplaatst wordt is een interessante ontwikkeling. We zijn erg benieuwd hoe dit uiteindelijk gaat uitpakken en ook of er op deze manier een toename in Palliatieve zorg gaat plaatsvinden. We zijn van mening dat palliatieve zorg voor een toename in kwaliteit van leven kan zorgen mits deze in een eerder stadium wordt ingezet. Er gaat momenteel nog te veel tijd en energie van de cliënt verloren aan het bestrijden van de ziekte in plaats van het aandacht geven aan de mogelijkheden die iemand nog heeft of wensen die iemand nog in vervulling wil laten gaan. Door meer de aandacht te leggen op de kwaliteit van leven dalen ons inziens ook de uitgaven aan gezondheidszorg in de breedte. PlusZorg kan altijd benaderd worden voor intercollegiaal overleg en/of samen te werken om palliatieve zorg te verlenen. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van palliatieve (nacht)zorg. Neem contact op met ons via 088 – 42 60 600 of via info@pluszorg.nl.