Palliatieve zorg ziekenhuizen wordt wél vergoed

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Palliatieve zorg ziekenhuizen wordt wél vergoed

Palliatieve zorg ziekenhuizen wordt wel degelijk vergoed, zo laat zorgminister Schippers weten in antwoord op Kamervragen.

Recente berichten dat palliatieve zorg in ziekenhuizen in de knel komt door het ontbreken van een passende financiering zijn volgens de minister in feite gebaseerd op gebrekkige kennis bij medisch specialisten over de werking van het declaratiesysteem. ‘Er zitten geen fouten in de bekostigingssystematiek, maar het vergt van medisch specialisten wel een extra handeling’, zo schrijft Schippers in een Kamerbrief vergoeding Palliatieve zorg.

Onnodig en onwenselijk

Schippers vindt het zeer onwenselijk en vooral onnodig dat ziekenhuizen stoppen met het verlenen van palliatieve zorg. Onnodig, omdat palliatieve behandelingen wel degelijk vergoed worden, zo blijkt uit navraag bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Volgens veel ziekenhuizen zou 40 tot 80 procent van de geleverde palliatieve zorg niet vergoed worden.

Knelpunten in de keten

De minister erkent dat er knelpunten zijn in de gehele keten. De NZa is bezig met een inventarisatie van deze knelpunten in de bekostiging van palliatieve zorg. De zorgautoriteit bekijkt gericht of de problemen waarmee patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars te maken krijgen, verminderd kunnen worden door aanpassingen in de bekostiging. Een conclusie kan ook zijn dat de wijze van bekostiging niet veranderd hoeft te worden, maar dat de huidige regelgeving slechts verduidelijkt moet worden.

Meer weten over palliatieve zorg in de thuissituatie? Klik hier.