Pilot Persoonsvolgende bekostiging WLZ

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Pilot Persoonsvolgende bekostiging WLZ

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zet een volgende stap met persoonsvolgende bekostiging. Vanaf volgend jaar start een pilot Persoonsvolgende bekostiging WLZ in de regio’s Zuid-Limburg (ouderenzorg) en Rotterdam (gehandicaptenzorg).

Van Rijn kondigde dit aan in een voorhangbrief aan de tweede kamer, klik hier: ‘De toekomst van onze zware zorg hangt heel nauw samen met het luisteren naar de wensen van (toekomstige) cliënten. We moeten mensen zelf laten bepalen waar en van wie ze zorg krijgen. Zuid-Limburg en Rotterdam zetten vanaf 2017 de eerste, hele belangrijke stappen in de richting waar we met z’n allen naartoe willen, namelijk veel meer regie voor de cliënt over zijn eigen zorg.’

Meer vrijheid cliënten

Het experiment zorgt er voor dat mensen in die regio’s meer vrijheid hebben om de zorg af te nemen bij de zorgorganisatie van hun eigen keuze en meer zeggenschap krijgen over de geleverde zorg. Zorgkantoren maken vooraf geen afspraken meer met zorgorganisaties waar en hoeveel zorg wordt afgenomen. Dit betekent dat cliënten niet meer hoeven te wachten op een plek in een instelling van voorkeur, tenzij die aanbieder geen passend aanbod voor de betreffende cliënt beschikbaar heeft. Nadat een cliënt heeft gekozen voor een aanbieder, krijgt hij meer zeggenschap over de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd. Persoonsvolgendheid geldt in dit experiment dus niet alleen bij de keuze voor een aanbieder, maar is ook leidend bij keuzes daarna.

Geld volgt voorkeur cliënt

De pilot Persoonsvolgende bekostiging WLZ houdt in dat zorgorganisaties voor elke cliënt die voor hen kiest een vergoeding krijgen voor het leveren van zorg. Het geld volgt de keuze van de cliënt, niet andersom. Selectieve contractering met specifieke afspraken met individuele aanbieders maakt plaats voor generieke inkoopvoorwaarden. In die generieke inkoopvoorwaarden formuleert de Wlz-uitvoerder de voorwaarden waar alle aanbieders aan moeten voldoen om zorg te mogen leveren. Van Rijn kondigde het experiment aan in zijn Kamerbrief ‘Waardig leven met zorg’. Waardig leven met zorg richt zich op het wegnemen van drempels in de zorginkoop, de bekostiging en de verantwoording die verhinderen dat cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat wensen. Aankondigingsbrief experimenten persoonvolgende bekostiging

Regie terug bij cliënt

De informatie en communicatie tijdens het keuzemoment dient een duidelijk beeld te schetsen van de mogelijkheden die geboden kunnen worden. PlusZorg neemt altijd de tijd voordat er ergens zorg ingezet gaat worden. Dit gebeurd tweeledig. Allereerst wordt tijdens de telefonische intake waarbij de zorgvraag uitgevraagd en wordt door de accountmanagers van PlusZorg uitleg geven van de mogelijkheden. Vervolgens wordt altijd een afspraak gemaakt voor een persoonlijk huisbezoek. Tijdens het huisbezoek wordt namelijk het cliëntsysteem in kaart gebracht. Wie gaat er schuil achter de zorgvraag, wat voor leven heeft iemand tot dan toe geleefd en welke plannen heeft iemand nog in de toekomst? Op basis daarvan schetsen we een profiel en gaan gericht zoeken naar een zorgverlener die daarbij het beste aansluit. De cliënt mag zelf bepalen op welke momenten er zorg ingezet moet worden. Bij Thuiszorg op maat van PlusZorg heeft de cliënt het daarom al voor een groot gedeelte zelf in de hand.

Juiste ontwikkeling

Dat de pilot Persoonsvolgende bekostiging WLZ volgend jaar van start start gaat, gaan we vanuit PlusZorg met bovengemiddelde aandacht volgen. Wij zien nu al dat onze cliënten goed in staat zijn om zelf keuzes te maken in de zorg. Bent u benieuwd wat PlusZorg voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier of bel met 088 – 42 60 600.