PlusBlog: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusBlog: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Deze AVG zorgt onder andere voor aanscherping en uitbreiding van privacyrechten. Organisaties krijgen hier ook meer verantwoordelijkheden in.

Hoe zit het binnen PlusZorg

Bij PlusZorg wordt er veel waarde gehecht aan het juist verwerken van persoonsgegevens om zo datalekken zoveel mogelijk te voorkomen.  De concrete afspraken rondom Privacy zijn vastgelegd in het Privacy Beleid. Ook is er een datalekken protocol opgesteld en heeft PlusZorg een verwerkersregister waarin vastgelegd. Als onderdeel van Fundis beschikt PlusZorg tevens over een Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Bescherming persoonsgegevens

PlusZorg neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het volledige beleid is opgenomen in de Privacy verklaring van PlusZorg.

Delen van persoonsgegevens

PlusZorg werkt met verschillende organisaties samen en/of in onderaanneming (opdracht) van andere zorgorganisaties. Met deze organisaties zijn, waar nodig, afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten.

Awareness

Veilig omgaan met persoonsgegevens begint bij je bewust zijn van de risico’s en goed op de hoogte zijn van de wet en regelgeving. Informeren en inspireren van medewerkers  staat daarom hoog op onze agenda. Naast een speciale bijeenkomst eerder dit jaar besteden we regelmatig aandacht aan dit onderwerp in onze medewerkersnieuwsbrieven en is dit een vast punt op voortgang- en functioneringsgesprekken binnen PlusZorg