PlusBlog: alles geregeld voor het overlijden

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusBlog: alles geregeld voor het overlijden

PlusBlog: Alles geregeld voor het overlijden

Het kabinet begint een campagne over het levenseinde om terminaal zieke mensen en hun familieleden te helpen als ze vragen hebben over de naderende dood.

De campagne is bedoeld om mensen bewust te maken van de mogelijkheden rondom het overlijden. Het kabinet wil met deze campagne mensen stimuleren om het gesprek aan te gaan wanneer de laatste levensfase is aangebroken, om ervoor te zorgen dat men zaken tijdig vastlegt maar ook zelf keuzes hierin kan maken.

Minister Hugo de Jonge zegt in een interview in Trouw het volgende: “Veel mensen weten niet goed wat er mogelijk is aan palliatieve zorg, de zorg voor mensen die medisch gezien zijn uitbehandeld. Het kabinet vindt het belangrijk dat die zorg goed is geregeld. Er is steeds meer mogelijk thuis, maar dat gaat beter als de zorg op tijd in gang kan worden gezet. Hoe eerder het gesprek over het levenseinde, hoe meer we mensen kunnen ondersteunen.”

PlusZorg is o.a. aanbieder van palliatieve zorg en dus gespecialiseerd in zorg thuis in de laatste levensfase. Als zorgorganisatie merken we vaak dat mensen niet weten waar ze moeten beginnen wanneer ze geconfronteerd worden met een terminale fase van henzelf of hun naaste. Het is daarom goed dat hier op landelijk niveau aandacht voor komt. Een dergelijke campagne kan het taboe helpen doorbreken om te kunnen praten over overlijden. Ook is het fijn dat mensen een startpunt hebben voor informatie: wat komt er op me af, bij wie moet ik zijn.

Er is een speciale website ontwikkeld voor deze campagne waar iedereen terecht kan voor informatie. In logische en begrijpelijke taal wordt alles belicht: van het opstellen van testamenten tot aan (thuis) overlijden. Ga voor meer informatie naar de website: https://www.overpalliatievezorg.nl/

Uiteraard staan de accountmanagers van PlusZorg ook altijd klaar om met mensen mee te denken en om passende zorg te kunnen leveren.