PlusBlog: Belevingsgerichte Zorg

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusBlog: Belevingsgerichte Zorg

Belevingsgerichte zorg is een verzamelnaam voor veel gebruikte benaderingsmethoden in de zorg voor mensen met dementie. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele behoeften van een cliënt en niet met de beperkingen en wordt er gezocht naar de aansluiting bij de belevingswereld van de cliënt.

Een beleving is de manier waarop iemand iets ervaart, dit kan zowel positief als negatief zijn. Bij een belevingsgerichte aanpak staat de beleving van iemand centraal en wordt geprobeerd om een negatieve(re) beleving om te zetten naar een positieve beleving.

Definitie van belevingsgerichte zorg (Cora van der Kooij):
Belevingsgerichte zorg is dat deel van de zorg dat te maken heeft met de kwaliteit waarmee je iemands persoonlijkheid recht doet en rekening houdt met zijn beleving van de situatie.

Bron: IMOZ – Lesboek Belevingsgericht Werken

Bij belevingsgerichte zorg staat de cliënt dus centraal met behoud van alle aspecten van zijn of haar levensstijl. Het is zorg die afgestemd wordt op beleving, behoeftes en wensen van de cliënt met als doel dat hij/zij zich gekend weet, gesteund voelt en het gevoel van eigenwaarde positief beïnvloed wordt. Hierin wordt telkens onderzoekend en vraaggericht gewerkt om aan te blijven sluiten bij de situatie en beleving van dat moment.

Belevingsgerichte zorg is vaak een combinatie van verschillende benaderingsmethoden waarbij je bewust contact probeert te maken met de cliënt. Dit zal voor iedere cliënt anders zijn, afhankelijk van de vorm, soort en ernst van de ziekte of beperking. Bij dementie spreekt men bijvoorbeeld over diverse fases, waarin de benaderingsmethodes verschillen per fase van dementie.

Praktijkvoorbeeld
Een mevrouw wordt opgenomen op een psychogeriatrische afdeling. Mevrouw las thuis altijd veel boeken en tijdschriften. Deze boeken lagen altijd bij haar op de eettafel. De laatste tijd bladerde ze meer en meer en soms las ze nog kleine stukjes. De familie had bij opname boeken en tijdschriften voor haar meegenomen, zodat ze deze bij zich kon hebben en het een beetje vertrouwd aanvoelde. De familie informeerde de medewerkers hierover. Vaak werd de tafel in de huiskamer opgeruimd omdat de medewerkers het erg rommelig vonden. Mevrouw wreef over de tafel en zei dan “Wat moet ik nu doen, wat moet ik nu doen” en keek onrustig om zich heen.

In bovenstaand voorbeeld is duidelijk dat bij de medewerkers de taak van opruimen en netjes maken centraal staat en dat dat voor deze mevrouw niet steunend is en niet aansluit bij haar gewoontes.

Bron: IMOZ – Lesboek Belevingsgericht Werken

In de scholing Belevingsgerichte Zorg worden geen standaardmodellen of -protocollen aangeleerd maar worden de vaak al aanwezige vaardigheden van de deelnemers verder versterkt en wordt hen geleerd vanuit hun eigen perspectief en kracht zorg te verlenen. Door middel van verdiepende informatie over onder andere ziektebeelden en de werking van de hersenen krijgen zij meer inzicht in de mogelijke oorsprong van gedrag. Er is veel ruimte voor intervisie om zo een directe koppeling met praktijksituaties te kunnen maken.

Alle medewerkers binnen PlusZorg die begeleiding bieden aan cliënten met dementie in de thuissituatie zullen in de periode najaar 2020/voorjaar 2021 deelnemen aan de scholing Belevingsgerichte Zorg. Omdat PlusZorg steeds meer cliënten in begeleiding krijgt die verder in hun ziekteproces zitten, was het moment rijp om een op de praktijk toegespitste scholing te gaan verzorgen. Hiermee zijn onze medewerkers meer toegerust om de werkzaamheden bij PlusZorg goed te kunnen doen.