PlusBlog: Op weg naar het eureka-moment in de zorg?

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusBlog: Op weg naar het eureka-moment in de zorg?

PlusBlog: Op weg naar het eureka-moment in de zorg?

De cijfers en grafieken zijn niet te verbloemen: de vergrijzing zorgt voor een enorme behoefte aan zorg en deze neemt de komende jaren alleen maar toe. Dit terwijl de arbeidsmarkttekorten in de zorg ook toenemen. Dit vraagt om slimme oplossingen! Hoe gaat PlusZorg hier mee om en hoe ziet u de toekomst het liefste?

Deze veranderingen vereisen dat zorgleveranciers in de toekomst kijken, continu vooruitdenken om de maatschappij een stap voor te kunnen zijn. Zodat wanneer het echt nodig is, de juiste oplossing paraat staat.

Bij PlusZorg zijn we bewust van de ontwikkelingen in de markt en zoeken iedere dag naar oplossingen: van professionele kennissessies tot aan eindeloos brainstormen aan de lunchtafel. Op landelijk niveau breken professoren hun hoofd erover en overal in het land komen stakeholders bijeen om met elkaar de uitdagingen in de zorg te bespreken. Zo kijkt PlusZorg ook over de grens om bij andere landen te inventariseren hoe men daar omgaat met dezelfde uitdaging. In landen waar men een paar jaar vooruit loopt met de vergrijzing zijn er al veel inzichten te verzamelen. Sommige landen zijn bijvoorbeeld een stuk verder met technologische innovatie en gebruiken robots en domotica om de hiaat tussen zorgvraag en aanbod te kunnen overbruggen. 

Zo zijn er diverse oplossingen die door overheid en zorgleveranciers overwogen worden:

  • Technologische innovatie die taken van de “mens” kunnen overnemen
  • Technologische innovatie voor preventie of signalering (zoals de heup-airbag)
  • Promotie van zorgvacatures om meer mensen te verleiden om een zorgbaan te kiezen 
  • Aanscherpen van zorg indicaties om de vergoede zorg betaalbaar/behapbaar te houden

Het spanningsveld van de oplossingen zit tussen het persoonlijke, het menselijke en het praktisch haalbare. Hoofdzaak blijft om de juiste zorg te leveren aan mensen die écht zorg nodig hebben voor een menswaardige (oude) dag.

Wat denkt u? 

Waar wij nu zo benieuwd naar zijn is uw mening. Waar denkt u dat de oplossing ligt? Wellicht heeft u wel een hele praktische oplossing in gedachten of een wens zoals u graag te toekomst zou zien.

Deel uw aanpak, idee of inzicht met ons! Stuur een mailtje naar secretariaat@pluszorg.nl