PlusBlog – Palliatieve zorg en Carpe Diem gaan hand in hand

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusBlog – Palliatieve zorg en Carpe Diem gaan hand in hand

Wat is het laatste waaraan jij herdacht wil worden als je er niet meer bent? Ik kwam deze vraag laatst weer tegen en het zet me elke keer weer aan het denken. Mijn gedachten schieten dan vaak alle kanten uit: “als vader, als vriend, als kennis autoriteit, als iemand met humor”.

PlusBlog - Palliatieve zorg en Carpe Diem gaan hand in hand

Het zijn vaak ideeën over rollen die we ons aanmeten. Dit geeft geen invulling aan wie we als persoon kunnen zijn. Tevens zijn het ideeën hoe we gezien willen worden. We spiegelen ons wereldbeeld op ons eigen zijn. Laten we dit los en kijken we naar hoe we zelf graag in het leven staan, maakt de mening van een ander hoe iemand ons ziet niet meer uit.


“Datgene kunnen doen is voor ieder individu en op elk moment in iemands leven anders”


Als de gedachten storm gaat liggen besluit ik daarom vaak dat ik gezien wil worden als iemand die het altijd naar zijn zin heeft en zijn leven heeft geleid naar zijn mogelijkheden. Ik heb grote waardering voor mensen die hun eigen pad kiezen zonder daarbij een ander pijn te doen. Mensen die voor zichzelf een weg uitstippelen waarin zij elke dag datgene kunnen doen waar zij zelf plezier aan beleven. En datgene kunnen doen is voor ieder individu en op elk moment in iemands leven anders.

Op de weg die je voor jezelf uitstippelt kunnen zich onoverkomelijke obstakels voordoen. Een ziekte of ongeval kunnen ervoor dat je onverwacht je leven moet omgooien. Het afscheid kan snel dichterbij komen en je dient te beginnen met het nemen van afscheid van je naasten. Vaak komt dan het moment waarop mensen terugkijken op hun leven. ‘Hebben ze er alles uit gehaald, zijn er nog zaken die geregeld of gedaan moeten worden, wat heb ik altijd al eens willen doen maar heb ik niet gedaan?’

Het zijn deze momenten waarin de zorgverlener een toegevoegde waarde is in de palliatieve zorg. Dit hoeven niet alleen zorginhoudelijke taken te zijn waarin je iemand helpt. Veel meer zit de begeleiding in iemand bijstaan om datgene te laten doen wat iemand nog wil of kan doen op dat moment. Het wegleiden van de gedacht op de ziekte zelf en de daarmee gepaard gaande negatieve energie is de directe meerwaarde van palliatieve zorg. Palliatieve zorg gaat daarmee niet over het levenseinde maar over het richten van de aandacht op datgene waar iemand nog zin in heeft. Het gaat om het verlichten van de symptomen in plaats van het bestrijden ervan. De aandacht uit te laten gaan naar de impact die een ziekte kan hebben en niet op het hebben van de ziekte.


“Palliatieve zorg is een vorm van zorg die erop gericht is om zo lang mogelijk te leven op een zo best mogelijke manier”


De zorg van PlusZorg richt zich specifiek op datgene wat ter zake doet voor de cliënt. Het is inmiddels bewezen dat mensen die gespecialiseerde palliatieve zorg krijgen van getrainde zorgverleners langer en gelukkiger leven dan mensen die dit niet krijgen. Vanuit die gedachte is het ontzettend belangrijk te beseffen dat palliatieve zorg meer is dan zorg aan het levenseinde. Het is een vorm van zorg die erop gericht is om “zo lang mogelijk te leven op een zo best mogelijke manier”.

Op het moment dat ik palliatieve zorg nodig zou hebben, dan zou ik iemand aan mijn bed willen hebben die mij de ruimte geeft en ondersteunt en mij het op een zo lang mogelijke manier naar de zin kan maken en datgene kan laten doen wat ik wil. Carpe Diem tot het eind.