PlusBlog: Waar hebben mensen uiteindelijk echt spijt van?

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusBlog: Waar hebben mensen uiteindelijk echt spijt van?

Over sterven of doodgaan wordt in Nederland (te) weinig gepraat. We zijn er niet mee bezig, willen er niet mee bezig zijn en we willen het er al helemaal niet met anderen over hebben. Hierdoor, door deze taboes, lijkt doodgaan iets akeligs. Terwijl overlijden iets is wat bij het leven hoort en iedereen het op een dag doet. Door af en toe stil te staan bij (onze) sterfelijkheid kunnen we wellicht bewustere keuzes maken in de reis daarnaartoe.

De Australische Bronnie Ware, die jarenlang in een hospice werkte en daar gesprekken voerde met mensen in het laatste stadium van hun leven, publiceerde een paar jaar terug het boek ‘Als ik het leven over mocht doen’. Haar patiënten waren veelal mensen die de medische zorg hadden verlaten om thuis te gaan sterven. Samen met deze mensen bracht ze vaak de laatste 3 tot 12 weken van hun leven door. De gesprekken gingen vaak over de grootste lessen die mensen in hun leven hadden geleerd.

Dit waren de vijf ‘had ik maar’s’ die steeds terugkwamen op het sterfbed:

1  Was ik maar trouw gebleven aan mezelf, in plaats van te doen wat anderen van me verwachtten

2  Had ik maar niet zo hard gewerkt, dan had ik meer tijd gehad voor mijn gezin en andere geliefden.

3  Had ik mijn emoties en gevoelens maar meer durven laten zien.

4  Had ik maar contact gehouden met mijn vrienden en meer tijd met ze doorgebracht.

5  Had ik mezelf maar wat vaker toegestaan gelukkig te zijn.

 

Zorg rondom het levenseinde

PlusZorg is ruim 25 jaar gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve (nacht)zorg. Wij begrijpen bij PlusZorg dat iemand deze, vaak ingrijpende, periode niet over kan doen. Vaak zien wij bij PlusZorg in de laatste levensfase als belangrijkste wens: gewoon thuis zijn, met de mensen die dierbaar zijn. Om in die vertrouwde omgeving aan de laatste levensfase te beginnen.

De zorg die  daarbij kan ondersteunen is palliatieve of terminale (nacht)zorg. PlusZorg kan  deze zorg bieden, per direct en waarbij de cliënt zelf regie houdt. Meer weten over palliatieve zorg rond het levenseinde? Neem contact met ons op.