Symposium “Iedereen gelukkig” – een korte terugblik

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Symposium “Iedereen gelukkig” – een korte terugblik

Symposium “Iedereen gelukkig” – een korte terugblik.

PlusZorg kijkt terug op een succesvol verlopen symposium “Iedereen gelukkig” – speelruimte tussen wens en eis in de (thuis)zorg tijdens de Week van Zorg en Welzijn 2016. De zaal zat helemaal vol, de informatiemarkt werd goed bezocht en er zijn veel nieuwe contacten gelegd. Uit de evaluatieformulieren valt op te maken dat een ruime meerderheid (83%) het congres als goed of zeer goed heeft beoordeeld. De lezingen waren zowel inhoudelijk sterk als ook met een komische inslag. De boodschap werd door velen als erg origineel en tegelijkertijd zo ontzettend logisch bestempeld.

Wat is nu precies geluk? Hoe kan je dat aan iemand geven of aan tegemoet komen? Dit was de insteek van ons symposium dit jaar. We hebben Henk Rosendal en Prof. Dr. Hans Marcel Becker uitgenodigd om daar vanuit hun eigen werk handen en voeten aan te geven. Henk beet de spits af.

Henk gaf een uiteenzetting van verschillende definities van geluk en de wijze hoe daar in de literatuur over geschreven werd. Wat vooral opviel is dat er vele termen en definities in omloop zijn en daardoor het begrip moeilijk te omvatten is. Wat Henk vooral naar voren bracht zijn de begrippen van eigen regie en zelfmanagement die tegenwoordig centraal zijn komen te staan in de discussie over wat goede zorg inhoudt. Om hieraan tegemoet te komen is het noodzakelijk maatwerk te leveren, en laten we daar volgens onderzoek van onder andere de OESO in Nederland niet goed in te zijn.

Een methode die aan kracht wint en volgens Henk één van de uitgangspunten in het professioneel handelen dient te zijn is de methode van PSE (Probleem, syndroom, etiologie). Een aandoening of symptoom kan op verschillende wijzen uiten of verklaren in de vorm van een probleem. Door elk probleem als uniek geval te benaderen is het mogelijk om een aandoening op verschillende wijzen te bestrijden, verminderen of te genezen. Door nu juist naar de uiting van het probleem te kijken en daarop in te spelen is het mogelijk maatwerk te leveren voor de onderliggende oorzaak. Juist op die wijze is het mogelijk dat maatwerk goedkoopste zorg kan worden. Onderaan treft u de handout van de presentatie van Henk.

Pluszorg 15-03-2016 0 (114)

Henk Rosendal tijdens zijn lezing over de geluksindex, Patient Centered Care en hoe Nederland zich daarin verhoudt ten opzichte van omringende landen.

 

Prof. Dr. Hans Marcel Becker nam na de pauze het stokje over. Hij ging verder waar Henk was gestopt. Hans gaf legio voorbeelden van hoe hij in zijn tijd als voorzitter raad van bestuur van een grote verpleeg- en verzorgingshuis organisatie in Rotterdam invulling gaven aan het thema geluk. Aan de hand van de Ja-Cultuur is het mogelijk om de dialoog met een cliënt aan te gaan. Als je de Ja-Cultuur als uitgangspunt neemt, leg je voor een groot gedeelte de verantwoordelijkheid van iemands welzijn bij die persoon zelf terug. En dat is in veel gevallen een radicale verandering in het leveren van zorg.

De boodschap van Hans was dat het in elke situatie mogelijk is om hieraan te werken. Leg zoveel mogelijk terug bij de cliënt en bekijk elke dag weer wat diens mogelijkheden zijn. Als het vandaag iemand lukt zijn eigen brood te smeren moet dat niet de standaard zijn voor alle andere dagen. Stimuleer iemand altijd diens eigen mogelijkheden te blijven benutten. In sommige gevallen betekent dat ook dat je geen zorg levert en (uiteraard onder verantwoorde omstandigheden) ook iemand zijn eigen gang laat gang. Juist dan kom je tegemoet aan iemands eigen wensen en wijze hoe die persoon in het leven wenst te staan.

Pluszorg 15-03-2016 0 (129)

Prof. Dr. Hans Marcel Becker tijdens zijn lezing over wat je kunt doen en wat je moet laten in de zorg om een mens gelukkig te maken.

De borrel achteraf werd goed bezocht en er werd nog flink nagepraat over de interessante invalshoek die de sprekers hadden genomen. Bij het naar huis gaan kregen alle bezoekers nog een leuk presentje mee van PlusZorg, met dank aan de Lidl. Iedereen kreeg een pak appeltaartmix mee met als boodschap jezelf of iemand anders gelukkig te maken. Er zijn heel wat foto’s gemaakt waarvan hier een kleine selectie te zien is. Klik hier voor een foto-impressie van het symposium.

Zet dinsdag 14 maart 2017 alvast in de agenda, want dan wordt tijdens de volgende Week van Zorg en Welzijn het volgende symposium georganiseerd!

 

PowerpointPlusZorg_15_maart_3