Thuiszorg op maat

Thuiszorg op maat

Er zijn in een mensenleven soms momenten, dat het heel fijn zou zijn als u even wordt geholpen. 

Misschien wilt u uw vaste mantelzorger wat ontlasten? Of zou u graag tijdelijk geholpen willen worden wanneer het even wat minder met u gaat. Zowel voor de lange als korte termijn kan PlusZorg u hierbij helpen met onze dienst Thuiszorg op maat. Wij hebben 20 jaar ervaring met het verlenen van deze vorm van zorg in alle voorkomende situaties en voor alle leeftijden. Hierbij zoeken wij altijd naar de juiste klik tussen u en de thuiszorgmedewerker, zodat u zich op uw gemak voelt in uw eigen omgeving en binnen uw eigen ritme. Zo draagt thuiszorg op maat bij aan de kwaliteit van uw leven en/of van uw mantelzorger. De inzet van thuiszorg op maat sluit daarmee aan bij uw ritme en behoeften. U bepaalt daarmee de tijd en dag dat de thuiszorg op maat wordt ingezet. Onder thuiszorg op maat valt zowel persoonlijke begeleiding als persoonlijke verzorging en verpleging

Wanneer thuiszorg op maat?

Onze thuiszorgmedewerkers kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen in onderstaande situaties en zijn ook opgeleid in het toedienen van medicijnen;

  • Bij ontslag na een ziekenhuisopname
  • Bij een (voortschrijdende) beperking
  • Wanneer iemand behoefte heeft aan ondersteuning aan persoonlijke verzorging als hulp bij wassen en aankleden of maaltijden
  • Wanneer iemand in afwachting is van een plek binnen een verpleeghuis of daar niet naar toe wil gaan
  • Wanneer iemand in een sociaal isolement zit
  • Wanneer iemand in een psychisch kwetsbare positie zit
  • Wanneer iemand door een chronische ziekte blijvend behoefte heeft aan persoonlijke verpleging, bijvoorbeeld wondzorg of een katheter
  • Bij een cognitieve stoornis

Meer weten?

Ziet u uw eigen situatie niet direct terug in bovenstaande voorbeelden, schroom dan niet op contact op te nemen. Wij denken graag met u mee en denken altijd in oplossingen. PlusZorg adviseert u graag over de mogelijkheden rondom thuiszorg op maat.

Bent u mantelzorger?
In een (langdurige) zorgrelatie met een naaste, kan het belangrijk zijn de situatie met een professional te delen. Niet alleen om zelf wat lucht te krijgen, maar ook om in gesprek met een deskundige nieuwe inzichten op te doen.

Hoe zit het financieel?
Voor (een deel van) de kosten voor thuiszorg op maat kunt u vanuit de overheid of zorgverzekering wellicht aanspraak op financiering maken. PlusZorg biedt ook (aanvullend) particuliere thuiszorg op maat <lees meer>.