Vroeg signalering dementie verdwijnt bij thuiszorgmedewerker

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Vroeg signalering dementie verdwijnt bij thuiszorgmedewerker

De OuderenOmbudsman van het Nationaal Ouderenfonds maakt zich zorgen over de veranderende rol van de thuiszorg waardoor Vroeg signalering dementie verdwijnt bij thuiszorgmedewerker.

Steeds vaker laten thuiszorgmedewerkers  noodgedwongen het ‘sociale’ deel van hun werk achterwege. Dementie, eenzaamheid of depressie bij ouderen dreigen hierdoor niet op tijd gezien te worden.

Veranderingen thuiszorg

De thuiszorg is in de afgelopen periode flink veranderd. Vergoedingen voor werkzaamheden staan onder druk en verzorgenden hebben niet altijd voldoende tijd om de juiste zorg te leveren. Die juiste zorg bestaat ook uit een sociaal deel, zoals een kopje koffie drinken en even vragen hoe het gaat. Een tijdige signalering van dementie, eenzaamheid of depressie kan veel problemen oplossen. Maar deze signaalfunctie lijkt steeds vaker in de knel te komen.

Thuiszorg geen tijd voor een praatje?

Onze OuderenOmbudsman – de vraagbaak voor ouderen en hun naasten – krijgt steeds vaker berichten over het verdwijnen van de signaalfunctie van thuiszorgmedewerkers. De OuderenOmbudsman hecht grote waarde aan de signaalfunctie van de thuiszorg. Corina Gielbert, directeur van het Nationaal Ouderenfonds: “We weten dat het tijdig ontdekken van bijvoorbeeld eenzaamheid, mishandeling, verslaving, ondervoeding of depressie erg belangrijk is. Hoe eerder een probleem wordt ontdekt, hoe beter het is te behandelen. Daarom is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden bij ouderen. Maar steeds vaker krijgen we berichten waardoor we vermoeden dat het sociale praatje van de thuiszorg er bij inschiet. Niet omdat thuiszorgmedewerkers niet willen, maar domweg vanwege tal van organisatorische of financiële redenen.”

PlusZorg als verlengstuk van de reguliere thuiszorg

De berichtgeving van het Nationaal Ouderenfonds onderstrepen wij vanuit PlusZorg. Steeds vaker worden we ingeschakeld om mee te denken in situaties wanneer de reguliere thuiszorg vermoedens heeft van verwaarlozing of eenzaamheid. Het zijn casussen waarin de tijd om de ADL-zorg te leveren te kort is. Het stukje aandachtsgerichte zorg kan simpelweg niet geleverd worden omdat indicaties te krap zijn. PlusZorg kan ingezet worden vanuit de Wmo, Wlz, Zvw of op particuliere basis. Omdat PlusZorg zorg levert van minimaal 2 uur aangesloten en langer is het voor ons wel mogelijk extra aandacht te geven. De tijd die er is per zorgmoment is voldoende om een praatje te maken en persoonlijke aandacht aan iemand te geven. Op deze manier zijn we in staat van Kwaliteit van Zorg, naar Kwaliteit van Leven te gaan. Deze gedachte spreekt door in de Dementiezorg en in de Thuiszorg op maat.

Deze aanpak begint al bij het eerste contact met PlusZorg. We maken na een telefoongesprek altijd direct een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij u thuis. Daar nemen we de tijd om uw zorgvraag in kaart te brengen en uw levensverhaal te schetsen. Wat heeft u gedaan, waar heeft u gewerkt, in wat voor gezin bent u op gegroeid, waar heeft u gewoond, welke activiteiten onderneemt u graag. Deze informatie nemen we mee in het selecteren van de juiste medewerker. De medewerker die wordt ingezet heeft bij voorkeur dezelfde kijk op het leven. Dan is er bij aanvang direct gespreksstof en daarmee wordt de basis gelegd voor een (langdurige) vertrouwensband. Tijdens de zorg nemen we regelmatig contact met u op om door te spreken hoe de zorg verloopt. We vinden hierin uw mening erg belangrijk en handelen daar proactief in als u wijzigingen wilt aanbrengen.

Neem voor informatie over de mogelijkheden contact op met PlusZorg via onderstaande contactbutton of via 088 – 42 60 600.