Wat vind JIJ prachtig

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Wat vind JIJ prachtig

Dementie.nl spreekt vier keer per jaar met Wat vind JIJ prachtig! haar waardering uit voor initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een waardevolle toekomst voor mensen met dementie en de mensen die hen verzorgen.

Dit jaar wordt de aftrap gedaan door Josselin Gordijn (24) en Jet Verheijen (22). Het duo maakte de aangrijpende en prijswinnende documentaire ‘Papa’ over de 15-jarige Renée die het contact met haar vader Jan Willem (53) langzaamaan verliest aan dementie.

‘Dit onderwerp stond het dichtst bij ons,’ vult Jet aan. ‘Frontotemporale dementie (FTD), wat vooral op jongere leeftijd voorkomt, is een ingrijpende en onbekende vorm van de ziekte. Het komt relatief weinig voor en men snapt het niet. We vonden het dan ook erg complimenteus dat mensen na het zien van de film aangaven dat ze het nu wel begrijpen.’

Intiem Portret

Om zo’n vertrouwelijk portret van een gezin te kunnen maken, moet je als beginnende (en schoolgaande) documentairemakers van ver komen. Josselin vertelt: ‘Hoewel we ruim een half jaar hebben gedaan over de film, waren er slechts dertien draaidagen. Op dag één plompverloren binnenstappen en de zieke vader van het gezin filmen, dat werkt natuurlijk niet. We zijn bevriend geraakt met de familie. Maanden voordat we het eerste shot draaiden, kwamen we er al theedrinken. Omdat we het gezin wilden leren kennen, juist omdat het zo persoonlijk zou worden.’ Jet vult aan: ‘Ik betwijfel of het zo intiem was geworden als we elkaar niet goed hadden leren kennen.

Ervaringen PlusZorg

De ervaring die de documentairemakers hebben opgedaan worden door onze medewerkers onderschreven. De documentaire is dan ook een treffende gelijkenis met de werkelijkheid. Het kost enige tijd om vertrouwen te winnen van een nieuwe cliënt. Vaak zijn de kinderen al langere tijd betrokken in de zorg voor hun ouder(s). Totdat op een punt de zorg niet langer is op te brengen of buiten de kennis en mogelijkheden loopt van het gezin. Voordat wij vanuit PlusZorg een medewerker inzetten, gaan we eerst op huisbezoek om een beeld te krijgen van de thuissituatie. Hoe vitaal is de cliënt, hoe gedraagt hij/zij zich, wat heeft hij/zij vroeger voor werk gedaan of waar liggen iemands interesses. Iemand met FTD heeft afwisselend heldere en minder heldere momenten. Dit kan letterlijk van het een op het andere moment omslaan. Hetgeen vaak als erg lastig en verwarrend wordt ervaren voor iemands omgeving.

Handvatten om begeleiding te geven

Dit is belangrijke informatie voor de medewerker om mee van start te kunnen gaan. Vaak maken we met de cliënt en diens kinderen of mantelzorgers een plan van aanpak hoe we het beste van start kunnen gaan. Moeten we ons voorstellen als vriend van de familie? Komen we de eerste paar weken maar eventjes op de koffie of gaan we van start af aan hele dagen meelopen? Het is onmiskenbaar een progressieve ziekte, maar de snelheid waarmee is enigszins in de hand te houden. De mate van begeleiding en manier hoe we omgaan met de cliënt kan de ontwikkeling van de ziekte wat beperken. Onze ervaring is dat we tegemoet te komen aan veel wensen  van de cliënt, de persoonlijkheid van de cliënt vaak nog naar boven komt. Een persoonlijkheid die daarmee de nodige vrolijke momenten geeft voor diens directe naasten!

Reacties welkom

Heeft u ervaring met iemand met FTD, wilt u meer informatie hierover. Wij zijn altijd erg benieuwd naar reacties en ervaringen van anderen. Laat het ons weten!