scrolltotop
24 uurs zorg

24 uurs zorg

24 uurs zorg wordt vaak ingezet bij ziekte waarbij (veel) hulp en/of verpleging in de eigen omgeving, thuis, nodig is.

24 uurs zorg

Wanneer er continue zorg, verpleging of begeleiding nodig is, maar opname in een verzorgverpleeghuis (nog) niet mogelijk is. Of wanneer u graag thuis wilt blijven wonen, maar wel 24 uur per dag een beroep op een zorgverlener moet kunnen doen. In beide gevallen kan 24 uurs zorg mogelijk een goede oplossing zijn. 

24 uurs zorg wordt vaak ingezet bij ziekte waarbij (veel) hulp en/of verpleging in de eigen omgeving, thuis, nodig is.

Bijvoorbeeld:

  • in de laatste levensfase
  • bij gevorderde dementie
  • bij aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn, zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis en chronisch hartfalen
  • bij chronische psychische stoornissen die alleen zijn onmogelijk maken

PlusZorg stelt een team samen van maximaal 5 medewerkers, die afwisselend met elkaar 7 dagen per week, 24 uur per dag bij u thuis aanwezig zijn. Om het aantal wisselingen te beperken plannen we een medewerker bij voorkeur altijd enige dagen achter elkaar in.

24 uurs zorg thuis

Als u toenemende ondersteuning en/of verpleging nodig heeft en zelfstandig thuis wonen moeilijk(er) of zelfs onmogelijk is, is 24 uurs zorg en verpleging thuis een goed alternatief. Ook om de wachtlijst voor een opname te overbruggen kan 24 uurs zorg worden ingezet. Onze medewerkers zijn 24 uur aaneengesloten aanwezig, zij slapen ook bij u. Overdag ondersteunen zij bij de dagelijkse verzorging, verlenen de nodige verpleging en nemen (indien nodig en mogelijk) een deel van de huishoudelijke taken waar. En wilt u een tijdje privétijd met uw naasten? Dan trekt de zorgverlener zich terug, maar zij is er direct indien hulp nodig is.

Meer weten?
PlusZorg adviseert u graag over de mogelijkheden rond de 24 uurs begeleiding, verpleging en verzorging die wij verlenen.

Bent u mantelzorger?
24 uur per dag een zorgrol vervullen is zwaar, ook als het een dierbare betreft. Een getrainde professional kan uitkomst bieden. In een (langdurige) zorgrelatie met een naaste, kan het belangrijk zijn de situatie met een professional te delen. Niet alleen om zelf wat lucht te krijgen, maar ook om in gesprek met een deskundige nieuwe inzichten op te doen.

Hoe zit het financieel?
Voor (een deel van) de kosten voor 24 uurs zorg en verpleging kunt u vanuit de overheid of zorgverzekering wellicht aanspraak op financiering maken. PlusZorg biedt ook (aanvullend) particuliere 24 uurs zorg en verpleging <lees meer>

Neem contact op

Ervaringen over 24 uurs zorg

‘Eerst wilden we het niet, het leek ons niks de hele dag iemand in huis, maar ze wisten precies wanneer we graag even alleen wilden zijn. Dan ging ze gewoon even naar buiten, boodschappen doen, of op de studeerkamer zitten. En als je haar nodig had was ze er ineens weer. Ze kon ook lekker koken, het was heel comfortabel, dank ze maar hartelijk voor hun werk.’

Anne-Marie en Paul, Houten

Neemt de dienst "24-uurs zorg" af