12- en 24uurs zorg

12- en 24uurs zorg

Wanneer er continue zorg, verpleging of begeleiding nodig is, maar opname (nog) niet mogelijk is.

Of wanneer u graag thuis wilt blijven wonen, maar wel 24 uur per dag een beroep op een zorgverlener moet kunnen doen. In beide gevallen kan 12- of 24uurs zorg mogelijk een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld in de laatste levensfase  of bij gevorderde dementieOok om de wachtlijst voor een opname te overbruggen kan 24 uurs zorg worden ingezet

Mogelijkheden rond 12- en 24uurszorg bij PlusZorg

Wanneer er intensieve zorg of begeleiding nodig is in de thuissituatie biedt PlusZorg de volgende mogelijkheden:

  • 12uurs zorg: Onze medewerkers zijn 12 uur aaneengesloten aanwezig. Er wordt tijdens deze diensten niet geslapen.
  • 24uurs zorg: Onze medewerkers zijn 24 uur aaneengesloten aanwezig, zij slapen ook. Hiervoor dient een aparte kamer met bed aanwezig te zijn en een babyfoon.
  • 2x 12 uurszorg: Onze medewerkers zijn 12 uur aaneengesloten aanwezig en wisselen van dienst met een collega die de aansluitende 12 uur aanwezig is. Er wordt tijdens deze diensten niet geslapen.

Kwaliteit en ervaring
PlusZorg stelt een team van zelfstandige professionals samen, die afwisselend met elkaar 7 dagen per week, 24 uur per dag aanwezig zijn. Voor het comfort van de client is het gebruikelijk dat een zorgverlener meerdere diensten aaneengesloten werkt.

Bent u mantelzorger?
24 uur per dag een zorg rol vervullen is zwaar, ook als het een dierbare betreft. Een getrainde professional kan uitkomst bieden. In een (langdurige) zorgrelatie met een naaste, kan het belangrijk zijn de situatie met een professional te delen. Niet alleen om zelf wat lucht te krijgen, maar ook om in gesprek met een deskundige nieuwe inzichten op te doen.

Hoe zit het financieel?
Voor (een deel van) de kosten voor 24 uurs zorg en verpleging kunt u vanuit de overheid of zorgverzekering wellicht aanspraak op financiering maken. PlusZorg biedt ook (aanvullend) particuliere 24 uurs zorg en verpleging.