scrolltotop
Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Wij begrijpen bij PlusZorg dat je deze, vaak ingrijpende, periode niet over kunt doen.

Palliatieve zorg

Wanneer iemand te horen krijgt dat diegene, of een dierbare, (op termijn) zal gaan sterven staat de wereld even stil. Angst en onzekerheid zijn dan heel normaal. Een eerste reactie kan zijn: Wat is er mogelijk en wie kan mij helpen?

Vaak zien wij bij PlusZorg in de laatste levensfase als belangrijkste wens: gewoon thuis zijn, met de mensen die dierbaar zijn. Om in die vertrouwde omgeving aan de laatste levensfase te beginnen. De zorg die  daarbij kan ondersteunen is palliatieve of terminale (nacht)zorg. PlusZorg kan  deze zorg bieden, per direct en waarbij de cliënt zelf regie houdt. Wilt u advies of informatie wat PlusZorg kan doen? Neem dan direct contact met ons op.

Palliatieve zorg

PlusZorg is ruim 25 jaar gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve (nacht)zorg*. Wij begrijpen bij PlusZorg dat iemand deze, vaak ingrijpende, periode niet over kan doen. De zorgverleners van PlusZorg zetten hun ervaring en deskundigheid in om zowel cliënt als hun naasten te helpen in deze intensieve en intieme periode. Onze medewerkers hebben naast brede ervaring in deze specifieke manier van zorgverlenen ook speciale scholing op dit gebied gevolgd. Zij zullen naast het medische ook ondersteunen bij het organiseren van alles wat iemand nog kan en wil doen in deze laatste levensfase.

*Definitie Palliatieve zorg in het Kwaliteitskader (gemodificeerd WHO 2002): Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard.

Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Zorg en begeleiding op maat

De meest voorkomende vorm van ingezette palliatieve zorg bij PlusZorg is nachtzorg. Met deze vorm van zorg is een belangrijk voordeel dat mantelzorg wordt ontlast en de nodige rust kan nemen. Doorgaans begint de dienst om 23.00 uur en loopt deze tot aan 07.00 uur in de ochtend. Palliatieve zorg of terminale zorg kan in overleg en afhankelijk van de indicatie en behoefte ook overdag ingezet worden, zodat de naasten bijvoorbeeld nog (deels) kunnen werken. In sommige gevallen is de inzet van 24 uurszorg of (2x) 12 uurszorg mogelijk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voorwaarden.

Meer weten?
PlusZorg adviseert u graag over de mogelijkheden rondom de palliatieve (nacht)zorg die wij verlenen. Wij bieden palliatieve zorg van 2 uur aaneengesloten tot 24 uur per dag

Bent u mantelzorger?
Vanuit onze ervaring weten wij hoe belastend en intens het kan zijn wanneer u voor een dierbare in de palliatieve fase zorgt. Natuurlijk wilt u graag dingen zelf (blijven) doen, maar hoe zorgt u dat u hier voldoende energie voor houdt. In een (langdurige) zorgrelatie met een naaste, kan het belangrijk zijn de situatie met een professional te delen. Niet alleen om zelf wat lucht te krijgen, maar ook om in gesprek met een deskundige nieuwe inzichten op te doen.

Hoe zit het financieel?
Palliatieve zorg wordt doorgaans (deels) gefinancierd vanuit de zorgverzekering <lees meer>.

Neem contact op

Ervaringen over Palliatieve zorg

“Graag willen wij onze waardering en dank uitspreken aan de medewerkers van uw organisatie voor de professionele zorg die tijdens de nacht is verleend aan onze vader in Boskoop. Voor onze vader een grote geruststelling dat er ook ’s nachts steeds iemand aanwezig was. Hij was daar dankbaar voor. Voor ons heeft de inzet van uw medewerkers het mogelijk gemaakt dat onze vader de laatste weken van zijn leven in zijn eigen vertrouwde omgeving kon blijven.  ”

Anoniem

Neemt de dienst "Palliatieve zorg" af

“Langs deze weg willen wij, als familie van mevr. de B., uw organisatie en met name de dames die onze moeder hebben verzorgd in haar laatste levensfase, heel hartelijk danken. Zij hebben onze moeder, maar ook ons als familie, zeer liefdevol bijgestaan en door deze moeilijke tijd heen geholpen. Daar zijn wij erkentelijk voor. Dus nogmaals heel hartelijk dank.”

Wanda en Bianca de B.

Neemt de dienst "Palliatieve zorg" af

Langs deze weg wil ik de medewerksters van PlusZorg bedanken voor de goede hulp en ondersteuning van mijn moeder gedurende de laatste fase van haar leven. Op een zéér professionele wijze is met veel warmte, zorg en genegenheid haar de gewenste zorg gegeven. Daarnaast was het voor ons heel fijn dat er altijd iemand was  als aanspreekpunt en werden wij altijd goed op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.  Als leken op het gebied van iemand die terminaal is, is het fijn dat er uitleg is over datgene wat speelde.  

Anoniem

Neemt de dienst "Palliatieve zorg" af

Medewerkers waren goed in de omgang met ons. En nachtzorg gaf veel rust aan de familie.

Mevrouw van F., Woerden

Neemt de dienst "Palliatieve zorg" af

“Erg fijn dat de nachtzorg er was. Scheelde een hoop dat ik kon slapen.”

De heer L., Gouda

Neemt de dienst "Palliatieve zorg" af

Mijn moeder heeft zeer betrokken en kundige nachtzorg ontvangen gedurende de laatste fase van haar leven. Namens de familie spreek ik daarvoor onze waardering en dankbaarheid voor uit.

Anoniem via Zorgkaart Nederland

Neemt de dienst "Palliatieve zorg" af

‘We zijn de PlusZorg medewerkers erg dankbaar voor alle goede zorgen voor onze man en vader, wat hebben ze een liefde voor het vak! Eigenlijk duurde het langer dan we verwacht hadden, het was heel fijn om de zorg over te kunnen laten en zelf tijd te hebben voor elkaar tijdens deze laatste kostbare weken. Vader heeft zich zo veilig gevoeld, al die nachten dat hij angstig was voor pijn en het naderende einde. Steeds een vriendelijk woord en de veiligheid dat er iemand over hem waakte, dank jullie wel!’

Familie Veen, Berkel en Rodenrijs

Neemt de dienst "Palliatieve zorg" af