Informatie voor cliënten

Voor cliënten

PlusZorg is altijd dichtbij

In opdracht van zorgprofessionals als huisartsen, wijkverpleegkundigen van grote (thuis)zogorganisaties, transferbureaus vanuit het ziekenhuis en casemanagers en WMO wordt PlusZorg ingezet bij mensen thuis. PlusZorg biedt palliatief terminale zorg en begeleiding bij (beginnende) dementie, ons werkgebied is voornamelijk binnen het Groene Hart. Door dicht bij onze verwijzers, cliënten en medewerkers te staan proberen we het verschil te maken bij mensen thuis, in kwetsbare situaties.

  • verwijzing door zorgprofessional

  • intake door PlusZorg

  • inzet zorgverlener(s) of begeleider(s)

Kosten

De dienstverlening van PlusZorg wordt, afhankelijk van de vorm en aanvraag,  (deels) gefinancierd vanuit Zorgverzekeringswet (ZVM),Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Langdurige Zorg (WLZ). Er is hiervoor altijd een indicatie en hoofdaannemer nodig. Het is daarnaast mogelijk zorg en begeleiding van PlusZorg (aanvullend) particulier te financiëren.