Informatie voor verwijzers

Verwijzers

Werkwijze

Goede kwaliteit van zorg, flexibel en 24/7 bereikbaar, daar staan we voor als PlusZorg. Als er geen mogelijkheden meer lijken te zijn, krijgen wij het vaak toch voor elkaar. We denken graag buiten de kaders, geen vraag is onbespreekbaar. Pluszorg is altijd dichtbij.
Wanneer u zorg aanvraagt voor een cliënt zal er afhankelijk van situatie mogelijk met de client telefonisch of fysiek een intake plaatsvinden: het is handig als u informatie zoals de zorgvraag en NAW-gegevens bij de hand heeft.

Plus van Pluszorg

24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor onze clienten en acute inzet

Plus van Pluszorg

ma t/m vrij van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar voor intercollegiaal overleg en verwijzingen

Financiering

PlusZorg levert zorg en begeleiding in onderaanneming van (grote) thuiszorgorganisaties, vanuit WMO, vanuit WLZ, via een PGB of op particuliere basis. Bij onderaanneming rapporteren de zorgverleners van PlusZorg, indien mogelijk, in het dossier van de thuiszorgorganisatie die de indicatie beheert. Dit geldt ook voor 12- en 24-uurszorg. Voor vragen of overleg over benodigde geïndiceerde uren en actuele (aanvullende) tarieven kunt u contact met ons opnemen.