scrolltotop

Iedere zorg is uniek, dat willen wij graag zo houden | Ruim 20 jaar ervaring in de zorg!

Pluszorg Telefoonnummer 088 - 4260600

Verwijzers

U heeft een cliënt met een zorgvraag?

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Goede kwaliteit van zorg, betaalbaar, flexibel en 24/7 bereikbaar, daar staan we voor als PlusZorg. Als er geen mogelijkheden meer lijken te zijn, kunnen wij vaak toch nog iets regelen. We denken graag buiten de kaders, geen vraag is onbespreekbaar.

Zoeken naar de best mogelijke oplossing in iedere situatie, voor iedere cliënt. En omdat we als zorgverleners allemaal gewoon het liefst goede zorg inzetten, overleggen we graag met onze verwijzers. U heeft een cliënt met een zorgvraag rondom het levenseinde, (beginnende) dementie en/of andere zorg en begeleidingsvragen.

Intercollegiaal overleg? Bel direct: 088 – 42 60 600

PlusZorg heeft 20 jaar ervaring en biedt:

  • Thuiszorg en begeleiding op maat vanaf 2 uur aaneengesloten en langer
  • 12 – uurs zorg
  • 24 – uurs zorg
  • Nachtzorg
  • Palliatieve of terminale zorg
  • De gezelschapsservice ANS voor mensen die graag zelfstandig zijn en dat met (minimale) hulp ook graag blijven.

U heeft de regie over de cliënt, wij zijn bereikbaar voor intercollegiaal overleg wat er in een bepaalde situatie mogelijk en of wenselijk zou zijn.

Klik op en bekijk onze handige beslisboom hieronder en kijk of PlusZorg uitkomst kan bieden voor uw cliënt.

Beslisboom voor verwijzers:

Pluszorg Verwijzers PDF

 

Palliatieve zorg
Wij zijn o.a. gespecialiseerd in palliatieve zorg en dementiezorg. Palliatieve  cliënten zijn kwetsbaar en de zorg is voornamelijk gericht op comfort en pijnbestrijding. Dat betekent dat vooraf signaleren van de behoeften een belangrijk onderdeel is van de zorg. PlusZorg werkt dan ook alleen met gekwalificeerde mensen (minimaal niveau 3IG), die geschoold zijn om situaties correct in te schatten en weten wanneer ze maatregelen moeten treffen. Cliënten willen vaak bewust thuis sterven in een vertrouwde omgeving. Ons doel is om naadloos aan te sluiten op het sociale netwerk rondom de cliënt. Onze medewerker is er voor de medische zorg, maar minstens zo belangrijk is het dat men zich op z’n gemak voelt bij de zorgverlener. De zorgverlener is er voor vragen en om eventuele onzekerheden weg te nemen.

Bereikbaar
– Voor onze cliënten en acute inzet zijn wij 24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
– Voor intercollegiaal overleg en verwijzers zijn wij van ma t/m vrij van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar.

Aanvragen van zorg
Wanneer u zorg aanvraagt voor een cliënt zal er afhankelijk van het type zorg telefonisch of fysiek een intake plaatsvinden: het is handig als u informatie zoals de zorgvraag en NAW-gegevens bij de hand heeft.

Financieel
PlusZorg levert thuiszorg op maat: bijvoorbeeld in onderaanneming, via een PGB of op particuliere basis. Lees hier meer over de verschillende financieringsmogelijkheden. Bij onderaanneming rapporteren de zorgverleners van PlusZorg in het dossier van de thuiszorgorganisatie die de indicatie beheert. Dit geldt ook voor 24-uurszorg. Voor vragen of overleg over benodigde geïndiceerde uren en actuele (aanvullende) tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Kwaliteit
PlusZorg werkt conform de normen van verantwoorde zorg en is tevens ISO gecertificeerd ISO 9001 – 2008.

Neem contact op