scrolltotop

Verwijzers

U heeft een cliënt met een zorgvraag?

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Goede kwaliteit van zorg, flexibel en 24/7 bereikbaar, daar staan we voor als PlusZorg. Als er geen mogelijkheden meer lijken te zijn, krijgen wij het vaak toch voor elkaar. We denken graag buiten de kaders, geen vraag is onbespreekbaar.

 

PlusZorg heeft ruim 20 jaar ervaring en biedt:

  • Palliatieve nachtzorg rond het levenseinde
  • Begeleiding bij (beginnende) dementie, vanuit bijvoorbeeld WMO, vanaf 2 uur aaneengesloten
  • 12 – en 24 – uurs zorg

Zoeken naar de best mogelijke oplossing in iedere situatie, voor iedere cliënt. En omdat we als zorgverleners allemaal gewoon het liefst goede zorg inzetten, overleggen we graag met onze verwijzers. U heeft een cliënt met een zorgvraag rondom het levenseinde, begeleidingsvraag bij  (beginnende) dementie en/of andere begeleidingsvragen? Volg onze handige beslisboom hieronder en kijk of PlusZorg uitkomst kan bieden voor uw cliënt.

Beslisboom voor verwijzers:

Pluszorg Verwijzers PDF  <KLIK VOOR GROOT EXEMPLAAR>

Palliatieve zorg

Wij zijn gespecialiseerd in palliatieve zorg en begeleiding rond dementie. Palliatieve  cliënten zijn kwetsbaar en de zorg is voornamelijk gericht op comfort en pijnbestrijding. Dat betekent dat vooraf signaleren van de behoeften een belangrijk onderdeel is van de zorg. PlusZorg werkt dan ook alleen met gekwalificeerde mensen (minimaal niveau 3IG), die geschoold zijn om situaties correct in te schatten en weten wanneer ze maatregelen moeten treffen. Cliënten willen vaak bewust thuis sterven in een vertrouwde omgeving. Ons doel is om naadloos aan te sluiten op het sociale netwerk rondom de cliënt. Onze medewerker is er voor de medische zorg, maar minstens zo belangrijk is het dat men zich op z’n gemak voelt bij de zorgverlener. De zorgverlener is er voor vragen en om eventuele onzekerheden weg te nemen.

Bereikbaar
– Voor onze cliënten en acute inzet zijn wij 24-uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
– Voor intercollegiaal overleg en verwijzers zijn wij van ma t/m vrij van 08:00 tot 17:00 uur bereikbaar.

Aanvragen van zorg
Wanneer u zorg aanvraagt voor een cliënt zal er afhankelijk van het type zorg telefonisch of fysiek een intake plaatsvinden: het is handig als u informatie zoals de zorgvraag en NAW-gegevens bij de hand heeft.

Financieel
PlusZorg levert zorg en begeleiding in onderaanneming van (grote) thuiszorgorganisaties, vanuit WMO, vanuit WLZ, via een PGB of op particuliere basis. Lees hier meer over de verschillende financieringsmogelijkheden. Bij onderaanneming rapporteren de zorgverleners van PlusZorg, indien mogelijk, in het dossier van de thuiszorgorganisatie die de indicatie beheert. Dit geldt ook voor 12- en 24-uurszorg. Voor vragen of overleg over benodigde geïndiceerde uren en actuele (aanvullende) tarieven kunt u contact met ons opnemen.

Kwaliteit
PlusZorg werkt conform de normen van verantwoorde zorg en is tevens ISO gecertificeerd ISO 9001 – 2015.

Neem contact op