Persoonlijke begeleiding thuis

Persoonlijke begeleiding thuis

De diagnose dementie is vaak beangstigend, zowel voor de cliënt als de omgeving. Iemand, snel of geleidelijk, zien veranderen in gedrag of omgang is moeilijk.

Voor degene met dementie is vaak het eigen vertrouwde huis nog steeds de prettigste plek om te zijn. De gang naar de slaapkamer of keuken zijn bijvoorbeeld vaste routes, waar alles staat is automatisme. Maar wat als de dagelijkse routine moeilijker, of soms zelfs gevaarlijk, wordt?

Begeleiding bij dementie

PlusZorg is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met dementie in de thuissituatie. Wij leveren belevingsgerichte begeleiding om de dagelijkse gang van zaken thuis op orde te houden.

Vormen van begeleiding bij PlusZorg

De invulling van de begeleiding maken wij samen aan de hand van een persoonlijk gesprek met de client, familie en/of in nauwe samenwerking met  de verwijzer/casemanager.

  • Voorbereiden op een structurele dagbesteding
  • Structuur/dagritme in de thuissituatie aanbrengen
  • Eten koken en/of aanwezig zijn bij de maaltijd
  • Bijdragen aan een zinvolle dagbesteding in de vorm van voorlezen, creatief bezig zijn of samen er op uit, behoren tot de mogelijkheden

Kwaliteit en ervaring

De begeleiders van PlusZorg zijn geschoold en ervaren in het begeleiden van mensen met geheugen- en oriëntatie problemen. De begeleiding wordt gedaan door een vaste medewerker of een vast team.

Bent u mantelzorger?
PlusZorg begrijpt dat de zorg voor een dierbare met dementie zwaar en vaak verwarrend kan zijn. De situatie verandert mogelijk continue en vraagt veel flexibiliteit van u, zowel in gedrag als denkwijze. In een (langdurige) zorgrelatie met een naaste, kan het belangrijk zijn de situatie met een professional te delen. Niet alleen om zelf wat lucht te krijgen, maar ook om in gesprek met een deskundige nieuwe inzichten op te doen.

Hoe zit het financieel?
Voor (een deel van) de kosten voor begeleiding bij dementie kunt u vanuit de gemeente of zorgverzekering wellicht aanspraak op financiering maken. PlusZorg biedt ook (aanvullend) particuliere dementie zorg.