Thuiszorg: Met een beetje hulp langer zelfstandig

Thuiszorg: Met een beetje hulp langer zelfstandig

Thuiszorg: Met een beetje hulp langer zelfstandig

Bij PlusZorg krijgen thuiszorgmedewerkers alle ruimte. Linda Teekens (43) uit Gouda helpt ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Ze assisteert bij het opstaan en douchen en medicijnen innemen, ze verzorgt katheters en doet boodschappen. En ze drinkt ook nog gezellig een kopje koffie.

Als Linda Teekens op woensdag en donder­dag ’s ochtends bij Ada Bak (67) in Stolwijk binnenstapt, heeft Wim zijn vrouw al uit bed gehol­pen. Linda brengt Ada naar de badkamer. Linda:,,Tijdens het douchen, aankleden en haren kammen praten we over van alles en nog wat Ada wil dat ik haar bed opmaak en niet iemand anders. Zo heeft iedere cliënt persoonlijke voorkeuren. Je bouwt in de thuiszorg echt een persoonlijke band met elkaar op. Die klik moet er zijn, want cliënten moeten mij wel toelaten. Ze moeten letterlijk met de billen bloot”

Linda is er een uur; dat is de tijd die Ada zes dagenper week krijgt Behalve Linda komen er nog twee collega-verzorgenden bij Ada. Op zondag neemt haar man de verzorging op zich. Ada heeft ZZP­ indicatie 5 (zorgzwaartepakket) waarmee ze in aanmerking komt voor een plek in een verpleeghuis. Maar ze kon ook een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen en zelf zorg inkopen.

Langer blijven

Linda vindt het prettig dat PlusZorg haar alle ruimte geeft. ,,Ik hoef niet precies bij te houden wat ik in mijn tijd doe. Ik doe alles wat ervoor zorgt dat de cliënt thuis kan blijven wonen. Als dat betekent bood­schappen doen of andere zorg rege len, doe ik dat Het komt voor dat ik langer blijf. Ik doe daar niet moeilijk over. Als iemand die paar minuten extra nodig heeft voor persoonlijke aandacht. kan ik niet zeggen dat mijn werktijd erop zit Je werkt toch met mensen.”

Linda van PlusZorg en mevrouw Bak

Af vanaf jonge leeftijd werkt Linda in de zorg. Ze heeft de oplei­ding tot verzorgende niveau-3 ge­volgd, waardoor ze ook eenvoudige medische handelingen mag ver­richten.Na een tussenstop van een paar jaar om haar kinderen groot te brengen meldde ze zich in 2009 bij PlusZorg in Gouda, dat verschil­lende vormen van aanvullende thuiszorg aanbiedt ,,Ik werk nog acht uur bij drie cliënten met Alzheimer. De uitdaging is bij die mensen binnen te komen. Door de dementie kunnen ze opstandig en zelfs agressief zijn. Maar als ik ze toch zover krijg om op te staan en zich klaar te maken om naar de dagopvang te gaan heb ik mijn doel bereikt. Want daardoor kun­nen mensen langer zelfstandig blijven wonen.”

Linda weet hoe belangrijk zelf­standig wonen is..,Een vrouw met dementie woonde in een flat waar iedereen met haar begaan was. Ze ging achteruit, verhuizing naar het verzorgingstehuis dreigde. Ik heb alle betrokken partijen bijeengebracht om de zorg zo te organiseren dat we dat konden voorkomen. Die vrouw heeft nog lange tijd zelfstan­dig kunnen wonen. En daar was ze gelukkig mee.”

Tekst Bert van den Hoogen

Foto Peter Franken

Dit artikel stond in de bijlage Gezond & Wel van het AD Groene Hart op dinsdag 13 maart 2018