Beloon innovatie en ondersteuning in voorfase van dementie

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Beloon innovatie en ondersteuning in voorfase van dementie

Beloon innovatie en ondersteuning in voorfase van dementie. De ouderenzorg stond de laatste jaren al in het teken van extramuralisering, krimp en omzetdaling. Maar tot nu toe werd de ‘pijn’ nog niet zo erg gevoeld.

Dat wordt de komende jaren wel anders, zo is te concluderen uit de studie ‘Het nieuwe normaal in de ouderenzorg’, verricht door Gupta Strategists. De oplossing ligt niet in het verlagen van de uurprijs, maar in het verbeteren van kwaliteit en doelmatigheid. Adviseur Jurre de Bruin van Gupta Strategists: “We wisten vanaf 2011 al dat er een daling zou komen. Die vond plaats in de lichte ZZP’s. De zorgvraag bleef stabiel, want de daling werd gecompenseerd door groei in de zware ZZP’s.” Die groei is in 2014 tot stilstand gekomen, waardoor de totale zorgvraag met 12 procent is gedaald. Tot 2018 zal die fors verder dalen, tot 22 procent.

Beloon innovatie en ondersteuning in voorfase van dementie

Deze verschuiving vergroot de vraag naar zwaardere zorg op maat bij mensen thuis. Dat zie je aan de enorme groei van het volledig pakket thuis (vpt), sinds 2010 met 68 procent per jaar. Iets soortgelijks is ook nodig voor mensen met dementie, zo signaleert De Bruin. “Maar liefst 85 procent van de totale zorgkosten voor dementerenden gaat naar de verpleeghuiszorg. Je ziet onderinvestering in de zorg thuis en bezuinigingen in de kosten voor casemanagers, terwijl het juist loont om te kijken naar innovaties en vormen van ondersteuning in de voorfase van dementie.”

Kentering en mogelijkheden thuis

Met de transitie van de verantwoordelijkheden vanuit de landelijke naar lokale overheden zien we een kentering in de mogelijkheden. Hoewel de beleidsverandering ingezet is om de zorg en begeleiding dichterbij huis specifieker toe te snijden op de behoeften van het individu, zien we dat de veranderingen met name opgepakt worden om een bezuinigingsslag te maken. Vanuit PlusZorg zien we dat het leveren van aandachtsgerichte dementiezorg en thuiszorg op maat, de overgang naar een verpleeghuis juist kan uitstellen. Met name door in een vroeg stadium met partijen als Tandem, Coördinatiepunt Zorg, Westelijk Utrecht samen te werken zien we dat cliënten minder snel achteruit gaan in het ziektebeeld, opgewekter door het leven gaan en toegankelijker worden voor naasten. Het investeren in meer mogelijkheden thuis is ons inziens daarom de perfecte prikkel om de overgang naar de duurdere verpleeghuiszorg uit te kunnen stellen.

PlusZorg kan worden ingezet voor zorgmomenten van 2 uur aangesloten en langer.

Dementie zorg