Landelijk Expertisecentrum Sterven in de maak

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Landelijk Expertisecentrum Sterven in de maak

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven richt zich op professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg, maar ook op ‘het grote publiek’. Onder de activiteiten van het centrum vallen onder meer trainingen, een website en een telefonische hulplijn.

Landelijk expertisecentrum Sterven

Inspelen op ontwikkelingen

“Met de oprichting van het Landelijk Expertisecentrum Sterven spelen we in op twee ontwikkelingen”, zegt Ineke Koedam, oprichter van het Expertisecentrum Sterven. “Allereerst het gegeven dat het beleid van de overheid erop gericht is mensen zo lang mogelijk thuis te laten verblijven, het liefst tot aan het overlijden toe. Dit zal betekenen dat meer mensen thuis zullen sterven. En ten tweede op het Nationaal Programma Palliatieve Zorg, dat er vanuit gaat dat alle zorgverleners die met palliatieve patiënten te maken hebben over een bepaalde basiskennis over het sterven moeten beschikken.”

Trainingen en bijscholingen

In oktober start het Expertisecentrum Sterven met een 9 maanden durende training voor zorgverleners. Ook komt het met een aanbod voor kortere trainingsprogramma’s. Voor mantelzorgers en andere betrokkenen bij sterfbedden komt er een telefonische hulplijn. “Het sterven is erg gemedicaliseerd in Nederland”, zegt Koedam. “Daardoor is er een zeker ongemak ontstaan in relatie tot dat sterven. Dat heeft deels te maken met onwetendheid. Vanuit het expertisecentrum willen we duidelijk maken dat sterven méér is dan een fysiek proces. Mensen die meer willen weten over wat er bij dat sterven komt kijken, kunnen onze hulplijn bellen. We hopen op deze manier bij te dragen aan een vermindering van de sfeer van angst die er rondom sterven bestaat.”

Visie PlusZorg

Het is goed dat er een kwaliteitscentrum komt wat de algehele kwaliteit en kennis van medewerkers helpt toe te laten nemen. De zorgverleners van PlusZorg zijn allen qua kennis en scholing goed op de hoogte van de soms complexe zorg en begeleiding die van je gevraagd wordt. In de palliatieve of terminale zorg wordt er doorlopend een vraag gedaan op je mogelijkheden te kunnen schakelen tussen de verpleegtechnische handelingen en het bieden van mentale en psychische ondersteuning. We zullen de ontwikkelingen nauwgezet gaan volgen.

Benieuwd of je actief een bijdrage kunt leveren aan PlusZorg. Kijk op onze vacaturepagina naar openstaande vacatures en mogelijkheden voor PlusZorg te werken of bel naar 088 – 42 60 600.