Nederland allround kampioen dementiezorg

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Nederland allround kampioen dementiezorg

Nederland allround kampioen dementiezorg. De kwaliteit van leven van mensen met dementie die in een verpleeghuis wonen is even hoog als van degenen die (nog) thuis wonen, blijkt uit promotie-onderzoek van Hanneke Beerens.

Nederland scoort op veel vlakken veel beter dan de zeven andere Europese landen (Duitsland, Engeland, Zweden, Estland, Finland, Frankrijk en Spanje) waarnaar onderzoek is gedaan. Waar bijvoorbeeld thuiswonende mensen met dementie in de acht Europese landen gemiddeld 10% van de tijd met vrijheidsbeperkende maatregelen te maken krijgen, is dat in Nederland slechts 3%. En waar bijvoorbeeld 7% van de mensen in een verpleeghuis met doorligwonden te maken krijgt in de acht Europese landen samen, is dat in Nederland 4%. Daarom noemt Hanneke Beerens Nederland allround kampioen dementiezorg: we scoren niet per se op élk punt het beste – net zoals een allround kampioen schaatsen niet alle afstanden hoeft te winnen – maar over de gehele linie doen we het goed.’

Wat is er nodig om de kwaliteit van leven nog verder te verbeteren?

Het onderzoek toonde aan dat stemming het allerbelangrijkst is voor kwaliteit van leven. Dus het is belangrijk om een negatieve stemming om te buigen in een positieve stemming, maar ook om een positieve stemming verder te bevorderen. Stemming is belangrijker voor kwaliteit van leven dan bijvoorbeeld iemands fysieke welbevinden of iemands cognitieve capaciteiten. Hiermee bedoelt Hanneke te zeggen dat iemands kwaliteit van leven dus niet alleen maar afhangt van hoe goed iemand verzorgd wordt of nog goed kan lopen, maar dat andere dingen nog belangrijker zijn. Het klinkt misschien eenvoudig om meer in te zetten op stemming, maar dit kan in de praktijk behoorlijk ingewikkeld zijn. Wanneer iemand bijvoorbeeld niet meer verbaal kan uitleggen wat hij of zij wil, is er toch een risico dat hij of zij minder aandacht krijgt dan iemand die door onbegrepen gedrag meer aandacht vraagt. Hanneke vindt dat er in de zorgopleidingen meer aandacht zou moet komen voor zulke psychosociale zorgverlening. Iemand goed kunnen wassen of goed een wond kunnen verzorgen is niet meer genoeg.

Visie van PlusZorg komt hiermee overeen

Bij de start van een zorg wordt altijd eerst een huisbezoek gebracht door een accountmanager. Tijdens dit gesprek wordt de naast de zorgvraag vooral gesproken over hoe iemand in het leven heeft gestaan. Wat heeft iemand meegemaakt, waar heeft iemand gewoond, wat voor werk heeft iemand gedaan, wat waren hobby’s? Dit geeft allemaal informatie waarmee de zorgverleners een goede start kunnen maken. Dit geeft direct bij aanvang gespreksstof wat een basis legt voor een (langdurige) vertrouwensband. Hiermee kan veel onbegrepen gedrag, wat zich soms bijvoorbeeld uit in agressiviteit, op die manier verklaard worden en is er misschien makkelijker mee om te gaan. Verder is veel kennis over iemands behoeften natuurlijk ook ontzettend belangrijk om  de kwaliteit van leven van mensen zonder onbegrepen gedrag te verbeteren. Denk hierbij niet te snel in onmogelijkheden, maar probeer te onderzoeken wat er wél mogelijk is. Hiermee kan Kwaliteit van zorg, plaatsmaken voor Kwaliteit van Leven.

Neem voor de mogelijkheden contact op met PlusZorg via 088 – 42 60 600 of via onderstaande contactbutton