PlusBlog: De wereld van dementie

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusBlog: De wereld van dementie

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag; dé dag waarop wereldwijd meer aandacht wordt gevraagd voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

Wat is dementie
Dementie is een verzamelnaam voor ziektes die het vermogen van de hersenen aantasten. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer (70%), gevolgd door vasculaire dementie (16%). Bij deze vorm wordt de ziekte veroorzaakt door problemen in de doorbloeding van de hersenen.

Dementie kent vele vormen en de eerste symptomen verschillen per persoon en per ziekte. Veel voorkomende symptomen zijn vergeetachtigheid, problemen met de dagelijkse handelingen en het vertonen van ander gedrag. Vaak zijn de eerste signalen subtiel, waardoor het soms langer duurt voordat duidelijk wordt dat er iets aan de hand is. Het imago van dementie schets al snel het beeld van een ziekte die alleen voorkomt onder ouderen, maar dat is zeker niet het geval. Er zijn in Nederland ongeveer 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar.

Dementie in cijfers
In Nederland hebben ruim 280.000 mensen met dementie. Daarvan zijn er 12.000 jonger dan 65 jaar, wonen er 80.000 in verpleeg- of verzorgingshuizen en hebben er 100.000 (!) nog geen exacte diagnose. Gemiddeld duurt het 14 maanden voordat de diagnose gesteld wordt. Bij jonge(re) mensen is dit langer, gemiddeld 4 jaar. Na kanker en hart- en vaatziekten is dementie de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren explosief toenemen, naar schatting tot meer dan een half miljoen in 2040! In de factsheet van Alzheimer Nederland vind je nog meer cijfers en statistieken.

Mantelzorgers
Circa driekwart (74%) van de mensen met dementie woont thuis en is voor de zorg afhankelijk van hun partner, familie en naaste omgeving, de mantelzorgers. Er zijn ongeveer 350.000 mantelzorgers voor mensen met dementie, daarvan zorgt maar liefst 31% meer dan 40 uur per week voor hun naaste. De zorg voor iemand met dementie is vaak intensief en veel mantelzorgers voelen zich overbelast. Uit een peiling van Alzheimer Nederland waar wij in onze PlusFlits van juni aandacht aan besteedden, blijkt dat 64% van de mantelzorgers van een naaste met dementie die thuis woont behoefte heeft aan meer ondersteuning.

Professionele begeleiding
PlusZorg biedt begeleiding van cliënten met dementie in de thuissituatie. Door inzet van onze medewerkers worden mantelzorgers ondersteund en/of ontlast. Hierdoor ontstaat er vaak even tijd om op adem te komen. We luisteren daarbij goed naar de wensen van zowel de cliënt als de familie en blijven in nauw contact met andere bij ed zorg betrokken partijen, zoals bijvoorbeeld de casemanager of de thuiszorg. We stemmen de inzet af in de vorm van passende activiteiten die aansluiten bij de beleving van de cliënt. Ook kunnen wij ondersteunen bij het begeleiden naar een dagbesteding.