Waarom tot tien tellen goed is

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

Waarom tot tien tellen goed is

Waarom tot tien tellen goed is

Bezint eer u begint, ga niet over één nacht ijs, op je tellen passen, even tot tien tellen….Gevleugelde uitspraken uit Grootmoeders Spreekwoordenboek. Maar waar doelen ze op, wat willen ze ons wijsmaken?

PlusZorg en haar zorgverleners ervaren dagelijks dat het hebben van haastige spoed, zelden goed is. Er bestaan geen sluipwegen in het begeleiden en verzorgen van cliënten. Door de tijd te nemen en na te denken over de consequenties van ons handelen, boeken we meer winst en efficiency op de langere termijn. De cliënt weet vaak uit ervaring, wat de beste manier van handelen is. Ga je daar tegenin of denk je het anders (lees beter) te weten, stuit dit op weerstand en strubbelingen. Kom je echter achter de beweegredenen van een cliënt, dan kan je dit vertalen naar je eigen handelen en daarin integreren. Bij PlusZorg heeft de cliënt altijd inspraak in de manier hoe de (thuis)zorg wordt ingevuld (zoals de dag en het tijdstip). Door de cliënt met respect te benaderen en rekenschap te nemen van diens wensen, maak je sneller stappen voorwaarts en wordt het gewenste resultaat met grotere voldoening behaald.

Door ergens de tijd voor te nemen, maak je verbinding tussen je ratio en je gevoel. Wat je gevoel je ingeeft is niet altijd in lijn met je ratio. Door kort die afstand te nemen, kun je dit op elkaar afstemmen. Sta je voor een belangrijke beslissing en heb je de tijd om er over na te denken? Neem dan eens de tijd om in contact te komen met je gevoel en handel daar vervolgens naar. De uitkomst van het besluit zal daar zeker baat bij hebben.

Waarom het beter is tot tien te tellen

Om dit te kunnen doen is weliswaar tijd en ruimte nodig. In de reguliere thuiszorg is hier veelal een gebrek aan, dit beseffen we. Daarom heeft PlusZorg ook als stelregel dat een zorgmoment in ieder geval 2 uur aaneengesloten dient te zijn. Pas dan is er de mogelijkheid om rustig de tijd te nemen en in contact te komen met de cliënt. We zijn van mening dat we op deze wijze een hogere mate van kwaliteit kunnen bieden en daarmee van grotere waarde zijn voor de cliënt. Dit is enerzijds een kwestie van werkervaring, anderzijds is dit een karaktereigenschap. Een eigenschap waarover de zorgverleners die door PlusZorg worden ingezet beschikken.

Neem voor meer informatie contact op met PlusZorg via het contactformulier.