ZZP Kenniscafé Ouderenmishandeling – Meld je nu aan!

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

ZZP Kenniscafé Ouderenmishandeling – Meld je nu aan!

Graag nodigen we je uit voor het ZZP Kenniscafé Ouderenmishandeling op donderdag 30 juni a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur op de Antwerpseweg 7 in Gouda (inloop vanaf 18.30 uur).

Het ZZP Kenniscafé is een initiatief van Pluszorg in samenwerking met Zorg voor leren. We organiseren dit om de volgende redenen:

  • Netwerken: Je ontmoet andere zzp’ers in de zorg en kan zo onderling kennis uitwisselen en netwerken.
  • Kennis opdoen: Je krijgt (nieuwe) informatie en inzichten, zodat je aan je ontwikkeling kunt werken.
  • Kennis delen: Je kunt vragen stellen aan een specialist en je collega’s uit het werkveld

Wat is ouderenmishandeling?

Dit keer is het thema ‘Ouderenmishandeling’. Gastspreker is Marianne van der Krans-Vlug, Projectleider en Preventiemedewerker Ouderenmishandeling bij Veilig Thuis Utrecht. Zij verzorgt een interactieve workshop.

Ouderenmishandeling is grensoverschrijdend gedrag naar ouderen toe door een persoon van wie de oudere afhankelijk is. Bij ouderenmishandeling kan het gaan om lichamelijke, psychische of seksuele mishandeling en/of verwaarlozing, maar ook om financiële uitbuiting. De plegers van ouderenmishandeling kunnen partners, kinderen of kleinkinderen zijn. Maar ook te zwaar belaste mantelzorgers of professionele verzorgers kunnen komen tot ongewenst gedrag jegens de oudere. Jaarlijks krijgt naar schatting 1 op de 20 ouderen met ouderenmishandeling te maken.

Meldcode Huiselijk Geweld

Sinds juli 2013 zijn professionals in de gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie, verplicht een meldcode te hanteren bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode is een stappenplan dat de professional stapsgewijs door het proces heen leidt vanaf het moment dat hij of zij huiselijk geweld signaleert tot de beslissing over het al dan niet doen van een melding. Signalen herkennen is dus stap 1, want welke signalen zouden bijvoorbeeld kunnen wijzen op ouderenmishandeling?

Programma

Tijdens het ZZP Kenniscafé Ouderenmishandeling ga je zelf met de materie aan de slag. Aan de hand van videomateriaal gaan we met de gehele groep in gesprek om zaken als mishandeling te herkennen, hoe je vervolgens kunt handelen en op welke wijze je de meldcode dient te gebruiken. Deelname is gratis*. Aanmelden kan door te mailen naar secretariaat@pluszorg.nl

We hopen je te zien op 30 juni!

Met vriendelijke groet,
PlusZorg en Zorg voor leren

PlusZorg     Zorg voor leren

* Het aantal plaatsen is beperkt. We willen voorkomen dat we mensen moeten teleurstellen. Heb je je aangemeld en kom je zonder bericht niet, dan brengen we je € 40,- in rekening. Dit bedrag wordt gestort op de rekening van Stichting Vrienden van Vierstroom.