PlusBlog: Een jaar voorbij, ons jaaroverzicht 2018

Pluszorg - Van kwaliteit van zorg, naar kwaliteit van leven

PlusBlog: Een jaar voorbij, ons jaaroverzicht 2018

Met het eind van het jaar in zicht overdenken ook wij graag het jaar. Wat ging er goed en waar kunnen we nog leren. Het was voor PlusZorg in veel opzichten een mooi en bijzonder jaar.

We vierden ons 25 jarig bestaan, een bijzonder moment waar we een mooi kookboek van hebben gemaakt met de titel ‘Heel PlusZorg heeft gebakken’ 


Klik op de foto om een exemplaar aan te vragen

PlusZorg in de belangstelling

Ook was er dit jaar meer externe aandacht voor PlusZorg en onze dienstverlening dan voorgaande jaren. Vooral onze medewerkers stonden meerdere malen in de belangstelling. Het Postiljon plaatste een mooi stuk over onze palliatieve zorg en ook het Ledenmagazine van Vierstroom nam een interview af bij een van onze palliatieve nachtzorgmedewerkers. Het AD maakte een prachtig stuk over zorg met eigen regie met een van onze medewerkers en haar cliënt en we waren (en zijn) onderdeel van de gezamenlijke arbeidsmarktcampagne vanuit Fundis “De dag dat”. Verderop in deze nieuwsbrief het ontroerende verhaal van ‘onze’ Anita wat onderdeel uitmaakt van deze campagne. Tel daar nog de creatieve workshops voor 350 mensen op de Vierstroom Ledendag, aandacht in de Goudse Post voor ons jubileum en deelname aan het succesvolle Zorg Job Event bij op en we kunnen wel stellen dat we er mochten zijn dit jaar. Draait het dan alleen om aandacht van/naar buiten? Natuurlijk niet. Want we zijn ook vooral trots op onze interne successen.

Interne successen

Digitalisering en automatisering stonden dit jaar extra centraal binnen PlusZorg. Hoe kunnen we onze processen nog slimmer en beter inrichten, zodat we meer tijd en ruimte over houden voor aandacht. Aandacht voor onze cliënten én onze medewerkers. Voor onze medewerkers richtten we een intranetomgeving in voor nieuwsberichten, protocollen en belangrijke documenten. We hebben daarnaast de urendeclaraties van de medewerkers voor een groot deel gedigitaliseerd. Een proces wat aardig wat voeten in de aarde had en waar we veel van hebben geleerd. We hebben een succesvolle pilot gedraaid met Vierstroom Zorg Thuis waarbij onze medewerkers direct in het ECD konden rapporteren. We boden ruim 100 geïnteresseerden een inspiratiesessie rond privacywetgeving en AVG. Onze maandelijkse inloopuren voor medewerkers werden goed bezocht en we hadden goed overleg met onze klankbordgroep van medewerkers over het reilen en zeilen binnen PlusZorg. Het behalen van de ISO 9001-2105 dit jaar was een kroon op al onze gezamenlijke inspanningen en harde werk op het gebied van processen en kwaliteit.

Op naar volgend jaar!

2018 bracht ons vooral veel liefde voor ons vak. Door middel van speciaal ontwikkelde scholing en aandacht voor de kwaliteitskaders rond palliatieve zorg en begeleiding op het gebied van dementie konden wij voor nog meer mensen het verschil maken in een precaire en soms laatste fase van het leven. Samen met onze medewerkers en samenwerkingspartners hopen wij dit ook in 2019 te kunnen blijven doen. Met passie en aandacht. Ieder jaar is uniek, op naar het volgende!